Tablica 1.2. Zestawienie wskaźników ciężkości i ryzyka wypadków drogowych w województwie
Rok Ludność
[tys.]
Wskaźnik ciężkośći Wskaźnik ryzyka
[l. ran/100 wyp.] [l. of śmier./100 wyp] [l. ran/100 wyp.] [l. of śmier./100 wyp]
2000 2192,3 130,2 9,2 208,6 14,7
2001 2198,3 127,9 9,2 207,9 15
2002 2205 133 7,8 221 12,9
2003 2200 134 8 198 12
2004 2200 133 9,5 194 13,9
2005 2194 131,9 8,7 183,3 12,1
2006 2194 128,5 9,3 161,1 11,7
2007 2136,6 131 8,7 187,6 12,4
2008 2215,1 130 8,3 187,8 12
2009 2231,4 127,8 9,0 163,2 11,5
2010 2230,0 127,8 7,4 151,5 8,7
2011 2229,0 127,5 7,6 166,5 10,0
2012 2290,1 129,1 6,5 155,8 7,8
2013 2290,1 128,9 6,6 148,7 7,6
2014 2298,8 127,6 6,6 151,2 7,8
2015 2307,7 125,1 6,4 145,0 7,4
2016 1468,3 123,2 5,3 228,6 9,8