Tablica 2.2.2. Zestawienie zdarzeń drogowych wg wieku w województwie
Tablica 2.2.2.1. Zestawienie zdarzeń drogowych wg wieku w województwie - sprawca kierowca
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 1-5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 6-10 34 1,3 34 1,0 0 0,0 34 0,9
2004 11-15 52 1,9 52 1,5 0 0,0 52 1,4
2004 16-20 184 9,6 384 10,9 19 8,4 403 10,8
2004 21-25 651 17,3 651 18,6 47 20,7 698 18,7
2004 26-30 558 15,1 558 15,9 39 17,2 597 16,0
2004 31-35 343 10,3 343 9,8 27 11,9 370 9,9
2004 36-40 280 7,3 280 8,0 14 6,2 294 7,9
2004 41-45 278 8,2 278 7,9 18 7,9 296 7,9
2004 46-50 245 7,5 245 7,0 12 5,3 257 6,9
2004 51-55 208 6,4 208 5,9 17 7,5 225 6,0
2004 56-60 109 3,4 109 3,1 11 4,8 120 3,2
2004 61-65 90 2,6 90 2,6 7 3,1 97 2,6
2004 66-70 60 1,8 60 1,7 7 3,1 67 1,8
2004 71-75 39 1,1 39 1,1 1 0,4 40 1,1
2004 76-80 29 0,9 29 0,8 2 0,9 31 0,8
2004 81-85 4 0,2 4 0,1 1 0,4 5 0,1
2004 86-90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,0
2004 nieokreślono 144 5,0 144 4,1 4 1,8 148 4,0
2004 Suma 2468 100,0 3508 100,0 227 100,0 3735 100,0
2005 1-5 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2005 6-10 30 1,2 30 0,9 0 0,0 30 0,8
2005 11-15 43 1,8 46 1,4 2 0,9 48 1,3
2005 16-20 225 9,4 340 10,1 18 8,5 358 10,0
2005 21-25 441 18,4 655 19,4 52 24,6 707 19,7
2005 26-30 345 14,4 520 15,4 42 19,9 562 15,7
2005 31-35 244 10,2 338 10,0 32 15,2 370 10,3
2005 36-40 207 8,6 305 9,1 10 4,7 315 8,8
2005 41-45 160 6,7 242 7,2 13 6,2 255 7,1
2005 46-50 161 6,7 210 6,2 18 8,5 228 6,4
2005 51-55 145 6,0 199 5,9 6 2,8 205 5,7
2005 56-60 99 4,1 117 3,5 7 3,3 124 3,5
2005 61-65 52 2,2 72 2,1 2 0,9 74 2,1
2005 66-70 48 2,0 65 1,9 2 0,9 67 1,9
2005 71-75 38 1,6 48 1,4 3 1,4 51 1,4
2005 76-80 14 0,6 16 0,5 3 1,4 19 0,5
2005 81-85 5 0,2 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2005 86-90 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 91 i wiecej 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2005 nieokreślono 141 5,9 156 4,6 1 0,5 157 4,4
2005 Suma 2402 100,0 3370 100,0 211 100,0 3581 100,0
2006 1-5 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 6-10 13 0,6 13 0,5 0 0,0 13 0,4
2006 11-15 26 1,2 31 1,1 1 0,6 32 1,1
2006 16-20 159 7,6 247 8,6 20 11,6 267 8,8
2006 21-25 391 18,8 572 20,0 45 26,0 617 20,3
2006 26-30 330 15,8 451 15,7 27 15,6 478 15,7
2006 31-35 220 10,6 309 10,8 17 9,8 326 10,7
2006 36-40 162 7,8 226 7,9 16 9,2 242 8,0
2006 41-45 140 6,7 193 6,7 12 6,9 205 6,7
2006 46-50 131 6,3 176 6,1 10 5,8 186 6,1
2006 51-55 129 6,2 173 6,0 8 4,6 181 6,0
2006 56-60 95 4,6 129 4,5 3 1,7 132 4,3
2006 61-65 49 2,4 65 2,3 4 2,3 69 2,3
2006 66-70 31 1,5 36 1,3 4 2,3 40 1,3
2006 71-75 31 1,5 41 1,4 2 1,2 43 1,4
2006 76-80 16 0,8 18 0,6 2 1,2 20 0,7
2006 81-85 11 0,5 13 0,5 0 0,0 13 0,4
2006 86-90 1 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 nieokreślono 146 7,0 168 5,9 2 1,2 170 5,6
2006 Suma 2083 100,0 2865 100,0 173 100,0 3038 100,0
2007 1-5 1 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2007 6-10 11 0,5 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2007 11-15 19 0,8 20 0,6 0 0,0 20 0,6
2007 16-20 203 8,8 314 9,7 18 11,0 332 9,7
2007 21-25 480 20,7 755 23,3 39 23,9 794 23,3
2007 26-30 337 14,5 459 14,1 26 16,0 485 14,2
2007 31-35 244 10,5 360 11,1 18 11,0 378 11,1
2007 36-40 253 6,6 201 6,2 19 11,7 220 6,5
2007 41-45 153 6,6 226 7,0 8 4,9 234 6,9
2007 46-50 146 6,3 189 5,8 9 5,5 198 5,8
2007 51-55 157 6,8 204 6,3 3 1,8 207 6,1
2007 56-60 100 4,3 124 3,8 6 3,7 130 3,8
2007 61-65 63 2,7 91 2,8 4 2,5 95 2,8
2007 66-70 36 1,6 39 1,2 2 1,2 41 1,2
2007 71-75 28 1,2 33 1,0 3 1,8 36 1,1
2007 76-80 21 0,9 25 0,8 0 0,0 25 0,7
2007 81-85 13 0,6 12 0,4 1 0,6 13 0,4
2007 86-90 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2007 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 nieokreślono 151 6,5 181 5,6 7 4,3 188 5,5
2007 Suma 2317 100,0 3247 100,0 163 100,0 3410 100,0
2008 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2008 5-9 9 0,4 8 0,2 1 0,6 9 0,3
2008 10-14 23 1,0 24 0,7 0 0,0 24 0,7
2008 15-17 44 1,8 48 1,5 7 4,3 55 1,6
2008 18-19 108 4,5 169 5,1 11 6,8 180 5,2
2008 20-24 475 19,9 686 20,8 47 29,2 733 21,2
2008 25-29 357 14,9 518 15,7 19 11,8 537 15,6
2008 30-34 252 10,5 331 10,1 12 7,5 343 9,9
2008 35-39 185 7,7 279 8,5 14 8,7 293 8,5
2008 40-44 167 7,0 243 7,4 11 6,8 254 7,4
2008 45-49 165 6,9 227 6,9 11 6,8 238 6,9
2008 50-54 147 6,1 193 5,9 7 4,3 200 5,8
2008 55-59 132 5,5 185 5,6 3 1,9 188 5,4
2008 60-64 81 3,4 96 2,9 7 4,3 103 3,0
2008 65-69 48 2,0 59 1,8 0 0,0 59 1,7
2008 70+ 84 3,5 98 3,0 10 6,2 108 3,1
2008 nieokreślono 113 4,7 126 3,8 1 0,6 127 3,7
2008 Suma 2391 3291 100,0 161 100,0 3452 100,0
2009 0-4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2009 5-9 9 0,4 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2009 10-14 25 1,1 26 0,9 1 0,6 27 0,9
2009 15-17 34 1,6 41 1,4 0 0,0 41 1,3
2009 18-19 108 5,0 162 5,5 6 3,8 168 5,4
2009 20-24 420 19,3 609 20,8 31 19,9 640 20,7
2009 25-29 313 14,4 426 14,5 26 16,7 452 14,7
2009 30-34 214 9,8 287 9,8 15 9,6 302 9,8
2009 35-39 206 9,5 288 9,8 20 12,8 308 10,0
2009 40-44 138 6,3 189 6,5 4 2,6 193 6,3
2009 45-49 134 6,2 180 6,1 8 5,1 188 6,1
2009 50-54 139 6,4 173 5,9 14 9,0 187 6,1
2009 55-59 114 5,2 136 4,6 11 7,1 147 4,8
2009 60-64 81 3,7 114 3,9 10 6,4 124 4,0
2009 65-69 44 2,0 59 2,0 3 1,9 62 2,0
2009 70+ 70 3,2 93 3,2 3 1,9 96 3,1
2009 nieokreślono 125 5,7 137 4,7 4 2,6 141 4,6
2009 Suma 2174 100,0 2929 100,0 156 100,0 3085 100,0
2010 0-4 5 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2010 5-9 20 1,0 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2010 10-14 19 1,0 26 0,9 1 0,6 27 0,9
2010 15-17 31 1,6 41 1,4 0 0,0 41 1,3
2010 18-19 115 5,8 162 5,5 6 3,8 168 5,4
2010 20-24 328 16,5 609 20,8 31 19,9 640 20,7
2010 25-29 273 13,7 426 14,5 26 16,7 452 14,7
2010 30-34 241 12,1 287 9,8 15 9,6 302 9,8
2010 35-39 183 9,2 288 9,8 20 12,8 308 10,0
2010 40-44 117 5,9 189 6,5 4 2,6 193 6,3
2010 45-49 121 6,1 180 6,1 8 5,1 188 6,1
2010 50-54 128 6,4 173 5,9 14 9,0 187 6,1
2010 55-59 127 6,4 136 4,6 11 7,1 147 4,8
2010 60-64 86 4,3 114 3,9 10 6,4 124 4,0
2010 65-69 33 1,7 59 2,0 3 1,9 62 2,0
2010 70+ 70 3,5 93 3,2 3 1,9 96 3,1
2010 nieokreślono 91 4,6 137 4,7 4 2,6 141 4,6
2010 Suma 1988 100,0 2929 100,0 156 100,0 3085 100,0
2011 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2011 5-9 9 0,4 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2011 10-14 18 0,8 19 0,6 0 0,0 19 0,6
2011 15-17 34 1,5 45 1,5 1 0,7 46 1,4
2011 18-19 154 6,8 231 7,6 15 10,3 246 7,7
2011 20-24 370 16,4 535 17,6 25 17,2 560 17,6
2011 25-29 329 14,6 446 14,7 25 17,2 471 14,8
2011 30-34 240 10,6 335 11,0 14 9,7 349 11,0
2011 35-39 233 10,3 291 9,6 12 8,3 303 9,5
2011 40-44 148 6,6 199 6,5 6 4,1 205 6,4
2011 45-49 141 6,2 175 5,8 11 7,6 186 5,8
2011 50-54 121 5,4 165 5,4 10 6,9 175 5,5
2011 55-59 129 5,7 150 4,9 7 4,8 157 4,9
2011 60-64 97 4,3 138 4,5 7 4,8 145 4,6
2011 65-69 49 2,2 65 2,1 3 2,1 68 2,1
2011 70+ 74 3,3 88 2,9 6 4,1 94 3,0
2011 nieokreślono 112 5,0 147 4,8 3 2,1 150 4,7
2011 Suma 2259 100,0 3039 100,0 145 100,0 3184 100,0
2012 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2012 5-9 7 0,3 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2012 10-14 25 1,1 28 0,9 0 0,0 28 0,9
2012 15-17 21 0,9 27 0,9 0 0,0 27 0,9
2012 18-19 103 4,6 170 5,6 10 8,4 180 5,8
2012 20-24 390 17,6 581 19,3 28 23,5 609 19,5
2012 25-29 277 12,5 375 12,5 11 9,2 386 12,3
2012 30-34 254 11,4 327 10,9 10 8,4 337 10,8
2012 35-39 206 9,3 269 8,9 12 10,1 281 9,0
2012 40-44 166 7,5 245 8,1 10 8,4 255 8,1
2012 45-49 124 5,6 161 5,3 5 4,2 166 5,3
2012 50-54 120 5,4 165 5,5 10 8,4 175 5,6
2012 55-59 147 6,6 214 7,1 5 4,2 219 7,0
2012 60-64 108 4,9 123 4,1 4 3,4 127 4,1
2012 65-69 65 2,9 75 2,5 3 2,5 78 2,5
2012 70+ 93 4,2 117 3,9 9 7,6 126 4,0
2012 nieokreślono 115 5,2 125 4,2 2 1,7 127 4,1
2012 Suma 2222 100,0 3010 100,0 119 100,0 3129 100,0
2013 0-4 1 0 1 0 0 0 1 0
2013 5-9 4 0,2 4 0,1 0 0 4 0,1
2013 9-16 22 1 22 0,8 0 0 22 0,7
2013 15-17 25 1,2 29 1 2 1,8 31 1
2013 18-19 99 4,6 161 5,6 12 10,7 173 5,7
2013 20-24 349 16,2 469 16,2 23 20,5 492 16,3
2013 25-29 282 13,1 372 12,8 13 11,6 385 12,8
2013 30-34 234 10,9 294 10,1 15 13,4 309 10,3
2013 35-39 207 9,6 269 9,3 6 5,4 275 9,1
2013 40-44 182 8,4 251 8,7 7 6,3 258 8,6
2013 45-49 132 6,1 205 7,1 5 4,5 210 7
2013 50-54 113 5,2 174 6 12 10,7 186 6,2
2013 55-59 137 6,4 191 6,6 6 5,4 197 6,5
2013 60-64 102 4,7 132 4,6 3 2,7 135 4,5
2013 65-69 56 2,6 63 2,2 3 2,7 66 2,2
2013 70+ 84 3,9 120 4,1 4 3,6 124 4,1
2013 brak danych 127 5,9 143 4,9 1 0,9 144 4,8
2013 Suma 2156 100 2900 100 112 100 3012 100
2014 0-4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2014 5-9 7 0,3 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2014 10-14 22 1,0 22 0,8 1 0,8 23 0,8
2014 15-17 35 1,6 42 1,4 1 0,8 43 1,4
2014 18-19 103 4,7 154 5,3 4 3,3 158 5,2
2014 20-24 369 16,7 543 18,6 30 24,8 573 18,9
2014 25-29 282 12,8 376 12,9 15 12,4 391 12,9
2014 30-34 239 10,8 313 10,7 13 10,7 326 10,7
2014 35-39 209 9,5 276 9,5 10 8,3 286 9,4
2014 40-44 182 8,2 231 7,9 9 7,4 240 7,9
2014 45-49 131 5,9 175 6,0 4 3,3 179 5,9
2014 50-54 121 5,5 149 5,1 12 9,9 161 5,3
2014 55-59 123 5,6 151 5,2 6 5,0 157 5,2
2014 60-64 119 5,4 150 5,1 5 4,1 155 5,1
2014 65-69 65 2,9 85 2,9 3 2,5 88 2,9
2014 70+ 85 3,8 100 3,4 8 6,6 108 3,6
2014 nieokreślono 118 5,3 139 4,8 0 0,0 139 4,6
2014 Suma 2210 100,0 2913 100,0 121 100,0 3034 100,0
2015 0-4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2015 5-9 12 0,6 10 0,4 1 1,0 11 0,5
2015 10-14 21 1,0 17 0,8 0 0,0 17 0,7
2015 15-17 27 1,3 18 0,8 2 2,0 20 0,8
2015 18-19 107 5,3 131 5,8 6 6,0 137 5,8
2015 20-24 324 16,1 382 16,9 18 18,0 400 16,9
2015 25-29 262 13,0 292 12,9 14 14,0 306 12,9
2015 30-34 190 9,5 221 9,8 16 16,0 237 10,0
2015 35-39 216 10,7 253 11,2 12 12,0 265 11,2
2015 40-44 151 7,5 166 7,3 4 4,0 170 7,2
2015 45-49 109 5,4 123 5,4 4 4,0 127 5,4
2015 50-54 137 6,8 145 6,4 7 7,0 152 6,4
2015 55-59 94 4,7 114 5,0 4 4,0 118 5,0
2015 60-64 97 4,8 114 5,0 4 4,0 118 5,0
2015 65-69 71 3,5 76 3,4 4 4,0 80 3,4
2015 70+ 89 4,4 91 4,0 4 4,0 95 4,0
2015 nieokreślono 102 5,1 110 4,9 0 0,0 110 4,7
2015 Suma 2010 100,0 2264 100,0 100 100,0 2364 100,0
2016 0-4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 5-9 3 0,4 3 0,3 0 0,0 3 0,3
2016 10-14 12 1,8 11 1,2 1 2,9 12 1,3
2016 15-17 4 0,6 4 0,4 0 0,0 4 0,4
2016 18-19 41 6,0 48 5,4 1 2,9 49 5,3
2016 20-24 122 17,9 187 20,9 10 29,4 197 21,2
2016 25-29 84 12,3 108 12,1 2 5,9 110 11,8
2016 30-34 84 12,3 106 11,8 3 8,8 109 11,7
2016 35-39 61 9,0 92 10,3 2 5,9 94 10,1
2016 40-44 45 6,6 57 6,4 5 14,7 62 6,7
2016 45-49 35 5,1 43 4,8 0 0,0 43 4,6
2016 50-54 32 4,7 42 4,7 7 20,6 49 5,3
2016 55-59 42 6,2 48 5,4 1 2,9 49 5,3
2016 60-64 40 5,9 51 5,7 0 0,0 51 5,5
2016 65-69 22 3,2 32 3,6 1 2,9 33 3,5
2016 70+ 26 3,8 35 3,9 1 2,9 36 3,9
2016 nieokreślono 28 4,1 29 3,2 0 0,0 29 3,1
2016 Suma 681 100,0 896 100,0 34 100,0 930 100,0
Tablica 2.2.2.2. Zestawienie zdarzeń drogowych wg wieku w województwie - sprawca pieszy
Rok Wiek
[lat]
Wypadki Ofiary ranne Ofiarz śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 1-5 40 6,7 39 6,9 1 1,7 40 6,4
2004 6-10 89 150,0 90 15,9 3 5,2 93 14,9
2004 11-15 67 11,3 67 11,8 3 5,2 70 11,2
2004 16-20 48 8,1 45 8,0 4 6,9 49 7,9
2004 21-25 44 7,4 41 7,2 5 8,6 46 7,4
2004 26-30 29 4,9 29 5,1 2 3,4 31 5,0
2004 31-35 19 3,2 18 3,2 3 5,2 21 3,4
2004 36-40 19 3,2 19 3,4 3 5,2 22 3,5
2004 41-45 35 5,9 34 6,0 3 5,2 37 5,9
2004 46-50 38 6,4 34 6,0 5 8,6 39 6,3
2004 51-55 41 6,9 36 6,4 7 12,1 43 6,9
2004 56-60 23 3,9 22 3,9 1 1,7 23 3,7
2004 61-65 15 2,5 12 2,1 3 5,2 15 2,4
2004 66-70 15 2,5 15 2,7 0 0,0 15 2,4
2004 71-75 19 3,2 14 2,5 5 8,6 19 3,0
2004 76-80 22 3,7 21 3,7 2 3,4 23 3,7
2004 81-85 10 1,7 7 1,2 3 5,2 10 1,6
2004 86-90 2 0,3 1 0,2 1 1,7 2 0,3
2004 91 i wiecej 4 0,7 3 0,5 1 1,7 4 0,6
2004 nieokreślono 16 2,7 19 3,4 3 5,2 22 3,5
2004 Suma 595 100,0 565 100,0 58 100,0 624 100,0
2005 1-5 29 5,6 29 5,9 0 0,0 29 5,4
2005 6-10 81 15,6 80 16,2 1 2,1 81 15,0
2005 11-15 47 9,0 50 10,1 2 4,3 52 9,6
2005 16-20 44 8,5 45 9,1 0 0,0 45 8,3
2005 21-25 33 6,3 32 6,5 2 4,3 34 6,3
2005 26-30 20 3,8 18 3,7 2 4,3 20 3,7
2005 31-35 14 2,7 13 2,6 1 2,1 14 2,6
2005 36-40 18 3,5 17 3,4 2 4,3 19 3,5
2005 41-45 29 5,6 29 5,9 3 6,4 32 5,9
2005 46-50 43 8,3 36 7,3 9 19,1 45 8,3
2005 51-55 42 8,1 36 7,3 8 17,0 44 8,1
2005 56-60 20 3,8 18 3,7 2 4,3 20 3,7
2005 61-65 20 3,8 20 4,1 1 2,1 21 3,9
2005 66-70 19 3,7 17 3,4 3 6,4 20 3,7
2005 71-75 11 2,1 10 2,0 2 4,3 12 2,2
2005 76-80 18 3,5 19 3,9 0 0,0 19 3,5
2005 81-85 15 2,9 10 2,0 5 10,6 15 2,8
2005 86-90 1 0,2 0 0,0 1 2,1 1 0,2
2005 91 i wiecej 2 0,4 1 0,2 1 2,1 2 0,4
2005 nieokreślono 14 2,7 13 2,6 2 4,3 15 2,8
2005 Suma 520 100,0 493 100,0 47 100,0 540 100,0
2006 1-5 15 3,3 15 3,6 0 0,0 15 3,2
2006 6-10 68 14,8 68 16,5 0 0,0 68 14,6
2006 11-15 38 8,3 38 9,2 0 0,0 38 8,2
2006 16-20 32 7,0 31 7,5 1 1,9 32 6,9
2006 21-25 33 7,2 31 7,5 3 5,7 34 7,3
2006 26-30 20 4,4 17 4,1 3 5,7 20 4,3
2006 31-35 22 4,8 18 4,4 4 7,5 22 4,7
2006 36-40 28 6,1 27 6,5 1 1,9 28 6,0
2006 41-45 23 5,0 20 4,8 6 11,3 26 5,6
2006 46-50 36 7,8 32 7,7 5 9,4 37 7,9
2006 51-55 35 7,6 30 7,3 5 9,4 35 7,5
2006 56-60 23 5,0 19 4,6 4 7,5 23 4,9
2006 61-65 20 4,4 16 3,9 4 7,5 20 4,3
2006 66-70 9 2,0 7 1,7 2 3,8 9 1,9
2006 71-75 19 4,1 14 3,4 6 11,3 20 4,3
2006 76-80 13 2,8 9 2,2 4 7,5 13 2,8
2006 81-85 14 3,1 11 2,7 3 5,7 14 3,0
2006 86-90 3 0,7 3 0,7 0 0,0 3 0,6
2006 91 i wiecej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2006 nieokreślono 8 1,7 7 1,7 2 3,8 9 1,9
2006 Suma 459 100,0 413 100,0 53 100,0 466 100,0
2007 1-5 13 2,9 13 3,2 0 0,0 13 2,8
2007 6-10 52 116,6 54 13,2 0 0,0 54 11,7
2007 11-15 45 10,0 47 11,5 0 0,0 47 10,2
2007 16-20 35 7,8 34 8,3 1 2,0 35 7,6
2007 21-25 23 5,1 23 5,6 3 5,9 26 5,7
2007 26-30 22 4,9 21 5,1 1 2,0 22 4,8
2007 31-35 17 3,8 14 3,4 3 5,9 17 3,7
2007 36-40 21 4,7 19 4,6 2 3,9 21 4,6
2007 41-45 19 4,2 15 3,7 6 11,8 21 4,6
2007 46-50 34 7,6 30 7,3 5 9,8 35 7,6
2007 51-55 38 8,5 32 7,8 7 13,7 39 8,5
2007 56-60 31 6,9 28 6,8 3 5,9 31 6,7
2007 61-65 15 3,3 11 2,7 4 7,8 15 3,3
2007 66-70 11 2,5 11 2,7 0 0,0 11 2,4
2007 71-75 18 4,0 14 3,4 4 7,8 18 3,9
2007 76-80 14 3,1 12 2,9 2 3,9 14 3,0
2007 81-85 14 3,1 13 3,2 2 3,9 15 3,3
2007 86-90 5 1,1 4 1,0 1 2,0 5 1,1
2007 91 i wiecej 1 0,0 0 0,0 1 2,0 1 0,2
2007 nieokreślono 20 4,5 14 3,4 6 11,8 20 4,3
2007 Suma 448 99,8 409 100,0 51 100,0 460 100,0
2008 0-4 5 1,1 5 1,3 0 0,0 5 1,1
2008 5-9 44 10,1 44 11,0 0 0,0 44 10,0
2008 10-14 45 10,3 47 11,8 0 0,0 47 10,7
2008 15-17 24 5,5 24 6,0 0 0,0 24 5,5
2008 18-19 19 4,4 19 4,8 0 0,0 19 4,3
2008 20-24 28 6,4 26 6,5 2 4,3 28 6,4
2008 25-29 22 5,0 20 5,0 2 4,3 22 5,0
2008 30-34 16 3,7 16 4,0 1 2,1 17 3,9
2008 35-39 15 3,4 14 3,5 1 2,1 15 3,4
2008 40-44 26 6,0 25 6,3 2 4,3 27 6,2
2008 45-49 33 7,6 29 7,3 4 8,5 33 7,5
2008 50-54 33 7,6 27 6,8 6 12,8 33 7,5
2008 55-59 29 6,7 21 5,3 9 19,1 30 6,8
2008 60-64 26 6,0 24 6,0 3 6,4 27 6,2
2008 65-69 16 3,7 12 3,0 4 8,5 16 3,6
2008 70+ 52 11,9 39 9,8 13 27,7 52 11,8
2008 nieokreślono 3 0,7 8 2,0 0 0,0 8 1,8
2008 Suma 436 100,0 400 100,0 100,0 439 100
2009 0-4 6 1,8 5 1,7 0 0,0 5 1,5
2009 5-9 29 8,9 29 9,8 1 2,6 30 9,0
2009 10-14 41 12,5 39 13,2 0 0,0 39 11,7
2009 15-17 16 4,9 16 5,4 2 5,3 18 5,4
2009 18-19 10 3,1 9 3,1 0 0,0 9 2,7
2009 20-24 21 6,4 21 7,1 1 2,6 22 6,6
2009 25-29 18 5,5 15 5,1 0 0,0 15 4,5
2009 30-34 15 4,6 14 4,7 3 7,9 17 5,1
2009 35-39 12 3,7 11 3,7 2 5,3 13 3,9
2009 40-44 11 3,4 9 3,1 1 2,6 10 3,0
2009 45-49 19 5,8 18 6,1 3 7,9 21 6,3
2009 50-54 31 9,5 25 8,5 2 5,3 27 8,1
2009 55-59 33 10,1 31 10,5 7 18,4 38 11,4
2009 60-64 12 3,7 11 3,7 4 10,5 15 4,5
2009 65-69 7 2,1 7 2,4 1 2,6 8 2,4
2009 70+ 44 13,5 33 11,2 0 0,0 33 9,9
2009 nieokreślono 2 0,6 2 0,7 11 28,9 13 3,9
2009 Suma 327 99,4 295 99,3 38 71,1 333 96,1
2010 0-4 8 2,5 8 2,6 0 0,0 8 2,4
2010 5-9 55 17,4 57 18,6 0 0,0 57 17,4
2010 10-14 36 11,4 36 11,7 1 5,0 37 11,3
2010 15-17 20 6,3 22 7,2 0 0,0 22 6,7
2010 18-19 21 6,6 21 6,8 1 5,0 22 6,7
2010 20-24 12 3,8 12 3,9 1 5,0 13 4,0
2010 25-29 15 4,7 17 5,5 0 0,0 17 5,2
2010 30-34 17 5,4 16 5,2 1 5,0 17 5,2
2010 35-39 13 4,1 13 4,2 0 0,0 13 4,0
2010 40-44 8 2,5 8 2,6 0 0,0 8 2,4
2010 45-49 10 3,2 9 2,9 1 5,0 10 3,1
2010 50-54 28 8,8 23 7,5 3 15,0 26 8,0
2010 55-59 17 5,4 15 4,9 3 15,0 18 5,5
2010 60-64 9 2,8 9 2,9 0 0,0 9 2,8
2010 65-69 10 3,2 9 2,9 1 5,0 10 3,1
2010 70+ 34 10,7 29 9,4 7 35,0 36 11,0
2010 nieokreślono 4 1,3 3 1,0 1 5,0 4 1,2
2010 Suma 317 98,7 307 99,0 20 95,0 327 98,8
2011 0-4 6 1,8 7 2,3 0 0,0 7 2,1
2011 5-9 39 11,8 39 13,0 0 0,0 39 11,5
2011 10-14 40 12,1 40 13,3 1 2,6 41 12,1
2011 15-17 18 5,4 18 6,0 1 2,6 19 5,6
2011 18-19 8 2,4 7 2,3 1 2,6 8 2,4
2011 20-24 31 9,4 29 9,6 3 7,7 32 9,4
2011 25-29 13 3,9 12 4,0 1 2,6 13 3,8
2011 30-34 17 5,1 17 5,6 1 2,6 18 5,3
2011 35-39 17 5,1 16 5,3 1 2,6 17 5,0
2011 40-44 15 4,5 13 4,3 3 7,7 16 4,7
2011 45-49 11 3,3 11 3,7 0 0,0 11 3,2
2011 50-54 29 8,8 21 7,0 9 23,1 30 8,8
2011 55-59 23 6,9 21 7,0 3 7,7 24 7,1
2011 60-64 15 4,5 9 3,0 6 15,4 15 4,4
2011 65-69 5 1,5 5 1,7 0 0,0 5 1,5
2011 70+ 36 10,9 29 9,6 8 20,5 37 10,9
2011 nieokreślono 8 2,4 7 2,3 1 2,6 8 2,4
2011 Suma 331 100,0 301 100,0 39 100,0 340 100,0
2012 0-4 6 2,0 7 2,4 0 0,0 7 2,2
2012 5-9 24 7,8 27 9,4 0 0,0 27 8,5
2012 10-14 42 13,7 43 15,0 0 0,0 43 13,5
2012 15-17 19 6,2 19 6,6 0 0,0 19 6,0
2012 18-19 18 5,9 20 7,0 1 3,1 21 6,6
2012 20-24 22 7,2 22 7,7 2 6,3 24 7,5
2012 25-29 17 5,6 16 5,6 1 3,1 17 5,3
2012 30-34 16 5,2 15 5,2 2 6,3 17 5,3
2012 35-39 17 5,6 14 4,9 3 9,4 17 5,3
2012 40-44 15 4,9 13 4,5 2 6,3 15 4,7
2012 45-49 10 3,3 8 2,8 2 6,3 10 3,1
2012 50-54 21 6,9 17 5,9 4 12,5 21 6,6
2012 55-59 22 7,2 18 6,3 4 12,5 22 6,9
2012 60-64 13 4,2 13 4,5 1 3,1 14 4,4
2012 65-69 13 4,2 9 3,1 5 15,6 14 4,4
2012 70+ 30 9,8 25 8,7 5 15,6 30 9,4
2012 nieokreślono 1 0,3 1 0,3 0 0,0 1 0,3
2012 Suma 306 99,6732 287 99,65157 32 100 319 99,68652
2013 0-4 6 2,5 6 2,7 0 0 6 2,4
2013 5-9 22 9,2 23 10,3 0 0 23 9,3
2013 9-16 26 10,8 27 12,1 1 4,3 28 11,3
2013 15-17 15 6,3 16 7,1 0 0 16 6,5
2013 18-19 4 1,7 4 1,8 0 0 4 1,6
2013 20-24 24 10 23 10,3 2 8,7 25 10,1
2013 25-29 12 5 12 5,4 1 4,3 13 5,3
2013 30-34 6 2,5 6 2,7 0 0 6 2,4
2013 35-39 11 4,6 10 4,5 1 4,3 11 4,5
2013 40-44 10 4,2 8 3,6 2 8,7 10 4
2013 45-49 15 6,3 14 6,3 1 4,3 15 6,1
2013 50-54 19 7,9 15 6,7 5 21,7 20 8,1
2013 55-59 15 6,3 14 6,3 1 4,3 15 6,1
2013 60-64 15 6,3 11 4,9 4 17,4 15 6,1
2013 65-69 10 4,2 10 4,5 0 0 10 4
2013 70+ 28 11,7 23 10,3 5 21,7 28 11,3
2013 brak danych 2 0,8 2 0,9 0 0 2 0,8
2013 Suma 240 100 224 100 23 100 247 100
2014 0-4 8 3,7 8 4,1 0 0,0 8 3,6
2014 5-9 24 11,1 23 11,8 1 3,8 24 10,9
2014 10-14 32 14,8 32 16,4 1 3,8 33 14,9
2014 15-17 8 3,7 8 4,1 0 0,0 8 3,6
2014 18-19 5 2,3 4 2,1 1 3,8 5 2,3
2014 20-24 20 9,3 22 11,3 1 3,8 23 10,4
2014 25-29 11 5,1 11 5,6 0 0,0 11 5,0
2014 30-34 14 6,5 12 6,2 2 7,7 14 6,3
2014 35-39 7 3,2 7 3,6 0 0,0 7 3,2
2014 40-44 8 3,7 8 4,1 0 0,0 8 3,6
2014 45-49 10 4,6 9 4,6 1 3,8 10 4,5
2014 50-54 12 5,6 8 4,1 4 15,4 12 5,4
2014 55-59 13 6,0 12 6,2 1 3,8 13 5,9
2014 60-64 10 4,6 9 4,6 2 7,7 11 5,0
2014 65-69 6 2,8 5 2,6 1 3,8 6 2,7
2014 70+ 25 11,6 15 7,7 10 38,5 25 11,3
2014 nieokreślono 3 1,4 2 1,0 1 3,8 3 1,4
2014 Suma 216 98,6 195 99,0 26 96,2 221 98,6
2015 0-4 3 1,4 3 2,1 0 0,0 3 1,4
2015 5-9 26 12,5 20 14,2 0 0,0 26 12,5
2015 10-14 23 11,1 21 14,9 0 0,0 23 11,1
2015 15-17 12 5,8 7 5,0 0 0,0 12 5,8
2015 18-19 7 3,4 4 2,8 2 10,0 7 3,4
2015 20-24 12 5,8 8 5,7 0 0,0 12 5,8
2015 25-29 13 6,3 13 9,2 0 0,0 13 6,3
2015 30-34 15 7,2 11 7,8 0 0,0 15 7,2
2015 35-39 9 4,3 5 3,5 2 10,0 9 4,3
2015 40-44 10 4,8 5 3,5 1 5,0 10 4,8
2015 45-49 14 6,7 4 2,8 3 15,0 14 6,7
2015 50-54 6 2,9 3 2,1 1 5,0 6 2,9
2015 55-59 15 7,2 8 5,7 4 20,0 15 7,2
2015 60-64 18 8,7 11 7,8 4 20,0 18 8,7
2015 65-69 3 1,4 1 0,7 0 0,0 3 1,4
2015 70+ 17 8,2 12 8,5 3 15,0 17 8,2
2015 nieokreślono 5 2,4 5 3,5 0 0,0 5 2,4
2015 Suma 208 100,0 141 100,0 20 100,0 208 100,0
2016 0-4 1 2,3 1 2,6 0 0,0 1 2,3
2016 5-9 6 13,6 6 15,4 0 0,0 6 13,6
2016 10-14 4 9,1 4 10,3 0 0,0 4 9,1
2016 15-17 5 11,4 5 12,8 0 0,0 5 11,4
2016 18-19 1 2,3 1 2,6 0 0,0 1 2,3
2016 20-24 2 4,5 1 2,6 1 20,0 2 4,5
2016 25-29 4 9,1 4 10,3 0 0,0 4 9,1
2016 30-34 1 2,3 1 2,6 0 0,0 1 2,3
2016 35-39 2 4,5 2 5,1 0 0,0 2 4,5
2016 40-44 1 2,3 1 2,6 0 0,0 1 2,3
2016 45-49 2 4,5 2 5,1 0 0,0 2 4,5
2016 50-54 4 9,1 3 7,7 1 20,0 4 9,1
2016 55-59 4 9,1 4 10,3 0 0,0 4 9,1
2016 60-64 1 2,3 0 0,0 1 20,0 1 2,3
2016 65-69 4 9,1 2 5,1 2 40,0 4 9,1
2016 70+ 2 4,5 2 5,1 0 0,0 2 4,5
2016 nieokreślono 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Suma 44 100,0 39 100,0 5 100,0 44 100,0
2016 Styczeń 139 5,1 180 5,4 4 2,8 184 5,3
2016 Luty 143 5,2 165 4,9 7 4,9 172 4,9
2016 Marzec 154 5,7 191 5,7 8 5,6 199 5,7
2016 Kwiecień 211 7,7 251 7,5 17 11,8 268 7,7
2016 Maj 290 10,6 378 11,3 23 16,0 401 11,5
2016 Czerwiec 258 9,5 325 9,7 6 4,2 331 9,5
2016 Lipiec 323 11,9 423 12,6 14 9,7 437 12,5
2016 Sierpień 277 10,2 366 10,9 14 9,7 380 10,9
2016 Wrzesień 255 9,4 300 8,9 18 12,5 318 9,1
2016 Październik 215 7,9 259 7,7 12 8,3 271 7,7
2016 Listopad 230 8,4 262 7,8 10 6,9 272 7,8
2016 Grudzień 230 8,4 257 7,7 11 7,6 268 7,7
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0