Tablica 2.3.1. Struktura rodzajowa zdarzeń drogowych w województwie
Rok Rodzaj zdarzenia Wypadki Ofiary ranne Ofiary
śmiertelne
Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 zderzenie pojazdów w ruchu czołowe 324 10,1 566 13,3 56 18,3 622 13,6
2004 zderzenie pojazdów w ruchu boczne 770 24,0 1142 26,8 49 16,0 1191 26,0
2004 zderzenie pojazdów w ruchu tylne 263 8,2 355 8,3 8 2,6 363 7,9
2004 najechanie na pieszego 1027 32,0 1001 23,5 94 30,7 1095 23,9
2004 najechanie na unieruchomiony pojazd 45 1,4 59 1,4 3 1,0 62 1,4
2004 najechanie na drzewo, słup, inny obiekt drogowy 507 15,8 748 17,5 79 25,8 827 18,1
2004 najechanie na zaporę kolejową 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 najechanie na dziurę, wybój, garb 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2004 najechanie na zwierzę 8 0,2 13 0,3 0 0,0 13 0,3
2004 wywrócenie się pojazdu 141 4,4 221 5,2 6 2,0 227 5,0
2004 wypadek z pasażerami 45 1,4 66 1,5 4 1,3 70 1,5
2004 inne zdarzenia 74 2,3 92 2,2 7 2,3 99 2,2
2004 Suma 3209 100,0 4268 100,0 306 100,0 4574 100,0
2005 zderzenie pojazdów w ruchu czołowe 316 10,3 593 14,7 59 22,2 652 15,2
2005 zderzenie pojazdów w ruchu boczne 734 24,0 1036 25,7 36 13,5 1072 24,9
2005 zderzenie pojazdów w ruchu tylne 272 8,9 368 9,1 7 2,6 375 8,7
2005 najechanie na pieszego 999 32,7 992 24,6 79 29,7 1071 24,9
2005 najechanie na unieruchomiony pojazd 38 1,2 51 1,3 2 0,8 53 1,2
2005 najechanie na drzewo, słup, inny obiekt drogowy 436 14,3 631 15,6 71 26,7 702 16,3
2005 najechanie na zaporę kolejową 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 najechanie na dziurę, wybój, garb 7 0,2 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2005 najechanie na zwierzę 6 0,2 6 0,1 0 0,0 6 0,1
2005 wywrócenie się pojazdu 152 5,0 218 5,4 9 3,4 227 5,3
2005 wypadek z pasażerami 48 1,6 63 1,6 2 0,8 65 1,5
2005 inne zdarzenia 49 1,6 63 1,6 1 0,4 64 1,5
2005 Suma 3057 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 zderzenie pojazdów w ruchu czołowe 278 10,1 489 13,8 50 19,5 539 14,2
2006 zderzenie pojazdów w ruchu boczne 661 24,0 923 26,1 35 13,7 958 25,3
2006 zderzenie pojazdów w ruchu tylne 221 8,0 310 8,8 8 3,1 318 8,4
2006 najechanie na pieszego 887 32,3 845 23,9 86 33,6 931 24,6
2006 najechanie na unieruchomiony pojazd 55 2,0 77 2,2 2 0,8 79 2,1
2006 najechanie na drzewo, słup, inny obiekt drogowy 382 13,9 527 14,9 66 25,8 593 15,7
2006 najechanie na dziurę, wybój, garb 4 0,1 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2006 najechanie na zwierzę 3 0,1 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2006 wywrócenie się pojazdu 149 5,4 210 5,9 6 2,3 216 5,7
2006 wypadek z pasażerami 45 1,6 58 1,6 1 0,4 59 1,6
2006 inne zdarzenia 65 2,4 80 2,3 2 0,8 82 2,2
2006 Suma 2750 100 3532 100 256 100 3788 100
2007 zderzenie pojazdów w ruchu czołowe 342 11,2 632 15,8 39 14,7 671 15,7
2007 zderzenie pojazdów w ruchu boczne 698 22,8 911 22,7 41 15,4 952 22,3
2007 zderzenie pojazdów w ruchu tylne 302 9,9 432 10,8 11 4,1 443 10,4
2007 najechanie na pieszego 916 29,9 900 22,5 83 31,2 983 23
2007 najechanie na unieruchomiony pojazd 45 1,5 62 1,5 1 0,4 63 1,5
2007 najechanie na drzewo 336 11 504 12,6 64 24,1 568 13,3
2007 najechanie na zaporę kolejową 2 0,1 3 0,1 0 0 3 0,1
2007 najechanie na dziurę, wybój, garb 6 0,2 6 0,1 0 0 6 0,1
2007 najechanie na słup, inny obiekt drogowy 48 1,6 65 1,6 6 2,3 71 1,7
2007 najechanie na zwierzę 5 0,2 4 0,1 1 0,4 5 0,1
2007 wywrócenie się pojazdu 179 5,8 248 6,2 12 4,5 260 6,1
2007 wypadek z pasażerami 98 3,2 137 3,4 5 1,9 142 3,3
2007 inne zdarzenia 63 2,1 77 1,9 2 0,8 79 1,8
2008 Suma 3060 100 4008 100 266 100 4274 100
2008 zderzenie pojazdów w ruchu czołowe 324 10,1 585 14,1 43 16,2 628 14,2
2008 zderzenie pojazdów w ruchu boczne 777 24,3 1067 25,7 35 13,2 1102 24,9
2008 zderzenie pojazdów w ruchu tylne 298 9,3 410 9,9 6 2,3 416 9,4
2008 najechanie na pieszego 909 28,4 862 20,7 89 33,6 951 21,5
2008 najechanie na unieruchomiony pojazd 40 1,3 49 1,2 2 0,8 51 1,2
2008 najechanie na drzewo 373 11,7 540 13 70 26,4 610 13,8
2008 najechanie na dziurę, wybój, garb 6 0,2 6 0,1 0 0 6 0,1
2008 najechanie na słup, inny obiekt drogowy 50 1,6 66 1,6 3 1,1 69 1,6
2008 najechanie na zwierzę 11 0,3 17 0,4 0 0 17 0,4
2008 wywrócenie się pojazdu 213 6,7 289 6,9 7 2,6 296 6,7
2008 wypadek z pasażerami 76 2,4 119 2,9 3 1,1 122 2,8
2009 inne zdarzenia 98 3 118 2,8 6 2,3 124 2,8
2009 Suma 3199 100 4159 100 265 100 4424 100
2009 zderzenie pojazdów w ruchu czołowe 320 11,2 564 15,5 49 19,1 613 15,7
2009 zderzenie pojazdów w ruchu boczne 704 24,7 942 25,9 38 14,8 980 25,1
2009 zderzenie pojazdów w ruchu tylne 295 10,4 410 11,3 4 1,6 414 10,6
2009 najechanie na pieszego 769 27,0 737 20,2 65 25,3 802 20,6
2009 najechanie na unieruchomiony pojazd 24 0,8 29 0,8 0 0,0 29 0,7
2009 najechanie na drzewo 307 10,8 400 11,0 72 28,0 472 12,1
2009 najechanie na dziurę, wybój, garb 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2009 najechanie na słup, inny obiekt drogowy 55 1,9 69 1,9 10 3,9 79 2,0
2009 najechanie na zwierzę 14 0,5 15 0,4 1 0,4 16 0,4
2009 wywrócenie się pojazdu 202 7,1 262 7,2 12 4,7 274 7,0
2009 wypadek z pasażerami 49 1,7 78 2,1 1 0,4 79 2,0
2009 inne zdarzenia 73 2,6 82 2,3 4 1,6 86 2,2
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 zderzenie pojazdów czołowe 296 11,2 497 14,7 48 24,6 545 15,3
2010 zderzenie pojazdów boczne 709 26,8 937 27,7 29 14,9 966 27,0
2010 zderzenie pojazdów tylne 285 10,8 405 12,0 7 3,6 412 11,5
2010 najechanie na pieszego 699 26,4 704 20,8 35 17,9 739 20,7
2010 najechanie na barierę ochronną 19 0,7 20 0,6 2 1,0 22 0,6
2010 najechanie na pojazd unieruchomiony 31 1,2 35 1,0 4 2,1 39 1,1
2010 najechanie na drzewo 265 10,0 358 10,6 48 24,6 406 11,4
2010 najechanie na dziurę, wybój, garb 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2010 najechanie na słup, znak 42 1,6 42 1,2 7 3,6 49 1,4
2010 najechanie na zwierzę 10 0,4 11 0,3 1 0,5 12 0,3
2010 wywrócenie się pojazdu 147 5,6 200 5,9 6 3,1 206 5,8
2010 wypadek z pasażerem 74 2,8 92 2,7 4 2,1 96 2,7
2010 inne zdarzenia 63 2,4 74 2,2 4 2,1 78 2,2
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 zderzenie pojazdów czołowe 321 11,0 544 14,7 50 22,5 594 15,1
2011 zderzenie pojazdów boczne 751 25,8 1025 27,6 29 13,1 1054 26,8
2011 zderzenie pojazdów tylne 343 11,8 484 13,0 10 4,5 494 12,6
2011 najechanie na pieszego 732 25,2 707 19,1 68 30,6 775 19,7
2011 najechanie na pojazd unieruchomiony 42 1,4 46 1,2 2 0,9 48 1,2
2011 najechanie na drzewo 261 9,0 347 9,4 44 19,8 391 9,9
2011 najechanie na dziurę, wybój, garb 5 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2011 najechanie na słup, znak 50 1,7 64 1,7 7 3,2 71 1,8
2011 najechanie na zwierzę 12 0,4 15 0,4 0 0,0 15 0,4
2011 wywrócenie się pojazdu 212 7,3 264 7,1 6 2,7 270 6,9
2011 wypadek z pasażerem 67 2,3 76 2,0 3 1,4 79 2,0
2011 najechanie na barierę ochronną 29 1,0 34 0,9 1 0,5 35 0,9
2011 inne zdarzenia 85 2,9 99 2,7 2 0,9 101 2,6
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Zderzenie pojazdów boczne 706 48,9 970 58,6 25 22,5 995 56,3
2012 Zderzenie pojazdów czołowe 307 21,2 531 32,1 35 31,5 566 32,0
2012 Zderzenie pojazdów tylne 305 21,1 411 24,8 8 7,2 419 23,7
2012 Najechanie na pieszego 712 49,3 714 43,1 45 40,5 759 43,0
2012 Najechanie na pojazd unieruchomiony 30 2,1 52 3,1 1 0,9 53 3,0
2012 Najechanie na drzewo 262 18,1 355 21,4 35 31,5 390 22,1
2012 Najechanie na dziurę, wybój, garb 2 0,1 3 0,2 0 0,0 3 0,2
2012 Najechanie na słup, znak 48 3,3 61 3,7 8 7,2 69 3,9
2012 Najechanie na zwierzę 11 0,8 17 1,0 0 0,0 17 1,0
2012 Wywrócenie się pojazdu 217 15,0 261 15,8 10 9,0 271 15,3
2012 Wypadek z pasażerem 58 4,0 71 4,3 0 0,0 71 4,0
2012 Najechanie na barierę ochronną 23 1,6 24 1,4 5 4,5 29 1,6
2012 Inne zdarzenia 82 5,7 98 5,9 7 6,3 105 5,9
2012 Suma 1445 100,0 1656 100,0 111 100,0 1767 100,0
2013 Zderzenie pojazdów boczne 738 27,9 1009 29,6 35 20,1 1044 29,2
2013 Zderzenie pojazdów czołowe 264 10,0 458 13,5 19 10,9 477 13,3
2013 Zderzenie pojazdów tylne 310 11,7 401 11,8 10 5,7 411 11,5
2013 Najechanie na pieszego 625 23,7 614 18,0 45 25,9 659 18,4
2013 Najechanie na pojazd unieruchomiony 32 1,2 40 1,2 1 0,6 41 1,1
2013 Najechanie na drzewo 234 8,9 341 10,0 46 26,4 387 10,8
2013 Najechanie na dziurę, wybój, garb 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2013 Najechanie na słup, znak 37 1,4 48 1,4 1 0,6 49 1,4
2013 Najechanie na zwierzę 12 0,5 14 0,4 3 1,7 17 0,5
2013 Wywrócenie się pojazdu 199 7,5 247 7,3 9 5,2 256 7,2
2013 Wypadek z pasażerem 69 2,6 94 2,8 0 0,0 94 2,6
2013 Najechanie na barierę ochronną 32 1,2 38 1,1 3 1,7 41 1,1
2013 Inne zdarzenia 84 3,2 96 2,8 2 1,1 98 2,7
2013 Suma 2641 100 3405 100 174 100 3579 100
2014 Zderzenie pojazdów boczne 712 26,1 944 27,2 24 13,3 968 26,5
2014 Zderzenie pojazdów czołowe 255 9,4 434 12,5 36 19,9 470 12,9
2014 Zderzenie pojazdów tylne 350 12,8 457 13,1 9 5,0 466 12,7
2014 Najechanie na pieszego 619 22,7 618 17,8 45 24,9 663 18,1
2014 Najechanie na pojazd unieruchomiony 33 1,2 46 1,3 2 1,1 48 1,3
2014 Najechanie na drzewo 260 9,5 351 10,1 48 26,5 399 10,9
2014 Najechanie na dziurę, wybój, garb 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2014 Najechanie na słup, znak 44 1,6 59 1,7 3 1,7 62 1,7
2014 Najechanie na zwierzę 15 0,6 17 0,5 1 0,6 18 0,5
2014 Wywrócenie się pojazdu 207 7,6 258 7,4 4 2,2 262 7,2
2014 Wypadek z pasażerem 86 3,2 115 3,3 0 0,0 115 3,1
2014 Najechanie na barierę ochronną 38 1,4 53 1,5 8 4,4 61 1,7
2014 Inne zdarzenia 102 3,7 121 3,5 1 0,6 122 3,3
2014 Suma 2724 100,0 3476 100,0 181 100,0 3657 100,0
2015 Zderzenie pojazdów boczne 718 26,9 906 27,1 23 13,5 929 26,4
2015 Zderzenie pojazdów czołowe 251 9,4 444 13,3 33 19,4 477 13,6
2015 Zderzenie pojazdów tylne 314 11,7 423 12,6 11 6,5 434 12,3
2015 Najechanie na pieszego 657 24,6 636 19,0 39 22,9 675 19,2
2015 Najechanie na pojazd unieruchomiony 30 1,1 47 1,4 2 1,2 49 1,4
2015 Najechanie na drzewo 263 9,8 339 10,1 48 28,2 387 11,0
2015 Najechanie na dziurę, wybój, garb 6 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2015 Najechanie na słup, znak 33 1,2 51 1,5 1 0,6 52 1,5
2015 Najechanie na zwierzę 14 0,5 18 0,5 0 0,0 18 0,5
2015 Wywrócenie się pojazdu 209 7,8 269 8,0 4 2,4 273 7,8
2015 Wypadek z pasażerem 61 2,3 69 2,1 2 1,2 71 2,0
2015 Najechanie na barierę ochronną 25 0,9 29 0,9 2 1,2 31 0,9
2015 Inne zdarzenia 92 3,4 108 3,2 5 2,9 113 3,2
2015 Suma 2673 100,0 3345 100,0 170 100,0 3515 100,0
2016 Zderzenie pojazdów boczne 786 28,8 998 29,7 23 16,0 1021 29,2
2016 Zderzenie pojazdów czołowe 237 8,7 392 11,7 30 20,8 422 12,1
2016 Zderzenie pojazdów tylne 377 13,8 501 14,9 1 0,7 502 14,3
2016 Najechanie na pieszego 625 22,9 614 18,3 42 29,2 656 18,7
2016 Najechanie na pojazd unieruchomiony 23 0,8 29 0,9 1 0,7 30 0,9
2016 Najechanie na drzewo 244 9,0 307 9,1 35 24,3 342 9,8
2016 Najechanie na dziurę, wybój, garb 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Najechanie na słup, znak 41 1,5 50 1,5 1 0,7 51 1,5
2016 Najechanie na zwierzę 15 0,6 17 0,5 0 0,0 17 0,5
2016 Wywrócenie się pojazdu 205 7,5 257 7,7 7 4,9 264 7,5
2016 Wypadek z pasażerem 34 1,2 33 1,0 2 1,4 35 1,0
2016 Najechanie na barierę ochronną 43 1,6 52 1,5 1 0,7 53 1,5
2016 Inne 95 3,5 107 3,2 1 0,7 108 3,1
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0