Tablica 2.4.4. Rozkłąd zdarzeń drogowych w porach dnia w województwie
Rok Pora dnia Wypadki Ofiary ranne Ofiary
śmiertelne
Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Światło dzienne 2177 67,8 2910 68,2 176 57,5 3086 67,5
2004 Zmrok, świt 260 8,1 328 7,7 33 10,8 361 7,9
2004 Noc - droga oświetlona 67 2,1 78 1,8 6 2,0 84 1,8
2004 Noc - droga nieoświetlona 304 9,5 454 10,6 60 19,6 514 11,2
2004 Suma 3209 100,0 4268 100,0 306 100,0 4574 100,0
2005 Światło dzienne 2159 70,6 2877 71,4 146 54,9 3023 70,3
2005 Zmrok, świt 241 7,9 315 7,8 33 12,4 348 8,1
2005 Noc - droga oświetlona 59 1,9 67 1,7 10 3,8 77 1,8
2005 Noc - droga nieoświetlona 274 9,0 380 9,4 48 18,0 428 10,0
2005 Suma 3057 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 Światło dzienne 1870 68,0 2457 69,6 138 53,9 2595 68,5
2006 Zmrok, świt 252 9,2 309 8,7 36 14,1 345 9,1
2006 Noc - droga oświetlona 18 0,7 19 0,5 2 0,8 21 0,6
2006 Noc - droga nieoświetlona 263 9,6 346 9,8 55 21,5 401 10,6
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Światło dzienne 2047 66,9 2728 68,1 143 53,8 2871 67,2
2007 Zmrok, świt 264 8,6 321 8,0 28 10,5 349 8,2
2007 Noc - droga oświetlona 455 14,9 544 13,6 37 13,9 581 13,6
2007 Noc - droga nieoświetlona 294 9,6 415 10,4 58 21,8 473 11,1
2007 Suma 3060 100,0 1008 100,0 266 100,0 4274 100,0
2008 Światło dzienne 2167 67,7 2855 68,6 129 48,7 2984 67,5
2008 Zmrok, świt 249 7,8 332 8,0 33 12,5 365 8,3
2008 Noc - droga oświetlona 481 15,0 564 13,6 37 14,0 601 13,6
2008 Noc - droga nieoświetlona 302 9,4 408 9,8 66 24,9 474 10,7
2008 Suma 3199 100,0 100,0 265 100,0 4424
2009 Światło dzienne 1992 69,9 2565 70,4 126 49,0 2691 69,0
2009 Zmrok, świt 212 7,4 251 6,9 32 12,5 283 7,3
2009 Noc - droga oświetlona 383 13,4 465 12,8 41 16,0 506 13,0
2009 Noc - droga nieoświetlona 261 9,2 360 9,9 58 22,6 418 10,7
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Światło dzienne 1895 71,7 2450 72,5 123 63,1 2573 72,0
2010 Zmrok, świt 198 7,5 254 7,5 8 4,1 262 7,3
2010 Noc - droga oświetlona 328 12,4 376 11,1 25 12,8 401 11,2
2010 Noc - droga nieoświetlona 222 8,4 298 8,8 39 20,0 337 9,4
2010 Suma 2643 100 3378 100 195 100 3573 100
2011 Światło dzienne 2045 70,3 2608 70,3 113 50,9 2721 69,2
2011 Zmrok, świt 202 6,9 248 6,7 26 11,7 274 7,0
2011 Noc - droga oświetlona 395 13,6 483 13,0 32 14,4 515 13,1
2011 Noc - droga nieoświetlona 268 9,2 372 10,0 51 23,0 423 10,8
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Światło dzienne 1999 72,3 2579 72,3 103 57,5 2682 71,6
2012 Zmrok, świt 198 7,2 257 7,2 21 11,7 278 7,4
2012 Noc - droga oświetlona 347 12,6 424 11,9 24 13,4 448 12,0
2012 Noc - droga nieoświetlona 219 7,9 308 8,6 31 17,3 339 9,0
2012 Suma 2763 100,0 3568 100,0 179 100,0 3747 100,0
2013 Światło dzienne 1918 72,6 2527 74,2 93 53,4 2620 73,2
2013 Zmrok, świt 185 7,0 220 6,5 22 12,6 242 6,8
2013 Noc - droga oświetlona 340 12,9 416 12,2 23 13,2 439 12,3
2013 Noc - droga nieoświetlona 198 7,5 242 7,1 36 20,7 278 7,8
2013 Suma 2641 100,0 3405 100,0 174 100,0 3579 100,0
2014 Światło dzienne 1964 72,1 2495 71,8 105 58,0 2600 71,1
2014 Zmrok, świt 207 7,6 255 7,3 17 9,4 272 7,4
2014 Noc - droga oświetlona 367 13,5 481 13,8 18 9,9 499 13,6
2014 Noc - droga nieoświetlona 186 6,8 245 7,0 41 22,7 286 7,8
2014 Suma 2724 100,0 3476 100,0 181 100,0 3657 100,0
2015 Światło dzienne 1913 71,5 2387 71,3 98 57,6 2485 72,1
2015 Zmrok, świt 198 7,4 242 7,2 23 13,5 265 7,7
2015 Noc - droga oświetlona 328 12,3 402 12,0 10 5,9 412 11,9
2015 Noc - droga nieoświetlona 236 8,8 316 9,4 39 22,9 286 8,3
2015 Suma 2675 100,0 3347 100,0 170 100,0 3448 100,0
2016 Światło dzienne 1947 71,4 2415 71,9 85 59,0 2500 71,5
2016 Zmrok, świt 196 7,2 248 7,4 13 9,0 261 7,5
2016 Noc - droga oświetlona 375 13,8 429 12,8 22 15,3 451 12,9
2016 Noc - droga nieoświetlona 207 7,6 265 7,9 24 16,7 286 8,2
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3498 100,0