Tablica 2.5.1. Rodzaje pojazdów sprawców zdarzeń drogowych w wojewóztwie
Rok Typ pojazdu Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Rower 382 181 192 8,0 181 5,4 209 5,6
2004 Motorower 36 1,5 39 1,1 2 0,9 41 1,1
2004 Motocykl 61 2,5 69 2,0 12 5,3 81 2,2
2004 Samochód osobowy z przyczepą 24 1,0 36 1,0 4 1,8 40 1,1
2004 Samochód osobowy bez przyczepy 1788 72,7 2685 76,7 163 71,8 2848 76,4
2004 Samochód osobowy taxi 18 0,7 19 0,5 1 0,4 20 0,5
2004 Autobus komunikacji publicznej 20 0,8 22 0,6 1 0,4 23 0,6
2004 Autobus inny 5 0,2 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2004 Samochód ciężarowy z przyczepą 78 3,2 106 3,0 12 5,3 118 3,2
2004 Samochód ciężarowy bez przyczepy 185 7,5 261 7,5 9 4,0 270 7,2
2004 Samochód ciężarowy do przewozu osób 24 1,0 48 1,4 4 1,8 52 1,4
2004 Ciągnik rolniczy z przyczepą 5 0,2 4 0,1 1 0,4 5 0,1
2004 Ciągnik rolniczy bez przyczepy 4 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2004 Pojazd wolnobieżny 2 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2004 Tramwaj 2 0,1 1 0,0 1 0,4 2 0,1
2004 Trolejbus 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2004 Suma 2459 100,0 3499 100,0 227 100,0 3726 100,0
2005 Rower 382 1,9 181 5,4 15 7,1 196 5,5
2005 Motorower 103 0,5 44 1,3 0 0,0 44 1,2
2005 Motocykl 115 0,6 75 2,2 10 4,7 85 2,4
2005 Samochód osobowy z przyczepą 171 0,8 21 0,6 1 0,5 22 0,6
2005 Samochód osobowy bez przyczepy 15574 77,3 2625 78,3 166 78,7 2791 78,3
2005 Samochód osobowy taxi 128 0,6 12 0,4 0 0,0 12 0,3
2005 Autobus komunikacji publicznej 211 1,0 37 1,1 0 0,0 37 1,0
2005 Autobus inny 87 0,4 10 0,3 1 0,5 11 0,3
2005 Samochód ciężarowy z przyczepą 982 4,9 93 2,8 4 1,9 97 2,7
2005 Samochód ciężarowy bez przyczepy 2075 10,3 202 6,0 9 4,3 211 5,9
2005 Samochód ciężarowy do przewozu osób 170 0,8 31 0,9 1 0,5 32 0,9
2005 Ciągnik rolniczy z przyczepą 50 0,2 5 0,1 1 0,5 6 0,2
2005 Ciągnik rolniczy bez przyczepy 47 0,2 8 0,2 1 0,5 9 0,3
2005 Pojazd wolnobieżny 19 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2005 Tramwaj 18 0,1 5 0,1 2 0,9 7 0,2
2005 Trolejbus 8 0,0 1 0,0 0 0,9 1 0,0
2005 Suma 20140 100,0 3352 100,0 211 100,0 3563 100,0
2006 Samochód osobowy 1484 72,8 2159 75,8 106 74,1 1297 64,1
2006 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 160 7,9 206 7,2 10 7,0 216 10,7
2006 Rower 149 7,3 153 5,4 6 4,2 159 7,9
2006 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 72 3,5 98 3,4 11 7,7 109 5,4
2006 Motocykl 47 2,3 53 1,9 4 2,8 57 2,8
2006 Motorower 42 2,1 46 1,6 2 1,4 48 2,4
2006 Autobus komunikacji publicznej 30 1,5 43 1,5 2 1,4 45 2,2
2006 Samochód osobowy z przyczepą 14 0,7 31 1,1 0 0,0 31 1,5
2006 Autobus inny 11 0,5 16 0,6 0 0,0 16 0,8
2006 Samochód osobowy TAXI 7 0,3 12 0,4 0 0,0 12 0,6
2006 Samochód ciężarowy do przewozu osób 6 0,3 8 0,3 1 0,7 9 0,4
2006 Inny pojazd 4 0,2 5 0,2 0 0,0 5 0,2
2006 Tramwaj 3 0,1 2 0,1 1 0,7 3 0,1
2006 Pojazd wolnobieżny 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 Pojazd uprzywilejowany 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 Tramwaj, trolejbus 2 0,1 8 0,3 0 0,0 8 0,4
2006 Ciągnik rolniczy bez przyczepy 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2006 Trolejbus 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2006 Ciągnik rolniczy 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2006 Suma 2038 100,0 2847 100,0 143 100,0 2022 100,0
2007 Samochód osobowy 1815 59,3 2639 65,8 133 50,0 2772 64,9
2007 Samochód ciężarowy bez przyczepy 140 4,6 182 4,5 15 5,6 197 4,6
2007 Samochód ciężarowy z przyczepą 57 1,9 93 2,3 5 1,9 98 2,3
2007 Samochód odobowy bez przyczepy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 Rower 99 3,2 97 2,4 4 1,5 101 2,4
2007 Motocykl 57 1,9 61 1,5 4 1,5 65 1,5
2007 Motorower 65 2,1 72 1,8 1 0,4 73 1,7
2007 Autobus komunikacji publicznej 24 0,8 27 0,7 0 0,0 27 0,6
2007 Autobus inny 7 0,2 10 0,2 1 0,4 11 0,3
2007 Inny pojazd 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2007 Tramwaj, trolejbus 6 0,2 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2007 Pojazd wolnobieżny 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2007 Ciągnik rolniczy 14 0,5 24 0,6 0 0,0 24 0,6
2007 Nieustalony 28 0,9 30 0,7 0 0,0 30 0,7
2007 Inne 743 24,3 761 19,0 103 38,7 864 20,2
2007 Suma 3060 100,0 4008 100,0 266 100,0 4272 100,0
2008 Samochód osobowy 1815 59,3 2639 65,8 133 50,0 2772 64,9
2008 Samochód ciężarowy bez przyczepy 140 4,6 182 4,5 15 5,6 197 4,6
2008 Samochód ciężarowy z przyczepą 57 1,9 93 2,3 5 1,9 98 2,3
2008 Samochód odobowy bez przyczepy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2008 Rower 99 3,2 97 2,4 4 1,5 101 2,4
2008 Motocykl 57 1,9 61 1,5 4 1,5 65 1,5
2008 Motorower 65 2,1 72 1,8 1 0,4 73 1,7
2008 Autobus komunikacji publicznej 24 0,8 27 0,7 0 0,0 27 0,6
2008 Autobus inny 7 0,2 10 0,2 1 0,4 11 0,3
2008 Inny pojazd 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2008 Tramwaj, trolejbus 6 0,2 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2008 Pojazd wolnobieżny 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2008 Ciągnik rolniczy 14 0,5 24 0,6 0 0,0 24 0,6
2008 Nieustalony 28 0,9 30 0,7 0 0,0 30 0,7
2008 Inne 743 24,3 761 19,0 103 38,7 864 20,2
2008 Suma 3060 100,0 4008 100,0 266 100,0 4274 100,0
2009 Najechanie na pieszego 769 27,0 737 20,2 65 25,3 802 20,6
2009 Zderzenie pojazdów boczne 704 24,7 942 25,9 38 14,8 980 25,1
2009 Zderzenie pojazdów czołowe 320 11,2 564 15,5 49 19,1 613 15,7
2009 Najechanie na drzewo 307 10,8 400 11,0 72 28,0 472 12,1
2009 Zderzenie pojazdów tylne 295 10,4 410 11,3 4 1,6 414 10,6
2009 Wywrócenie się pojazdu 202 7,1 262 7,2 12 4,7 274 7,0
2009 Inne 73 2,6 82 2,3 4 1,6 86 2,2
2009 Najechanie na słup, znak 55 1,9 69 1,9 10 3,9 79 2,0
2009 Wypadek z pasażerem 49 1,7 78 2,1 1 0,4 79 2,0
2009 Najechanie na barierę ochronną 31 1,1 48 1,3 1 0,4 49 1,3
2009 Najechanie na pojazd unieruchomiony 24 0,8 29 0,8 0 0,0 29 0,7
2009 Najechanie na zwierzę 14 0,5 15 0,4 1 0,4 16 0,4
2009 Najechanie na dziurę, wybój, garb 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Rower 98 5,0 90 3,4 8 6,2 98 3,5
2010 Motorower 61 3,1 68 2,6 6 4,6 74 2,7
2010 Motocykl 56 2,8 57 2,1 11 8,5 68 2,4
2010 Autobus komunikacji publicznej 22 1,1 26 1,0 0 0,0 26 0,9
2010 Autobus inny 9 0,5 22 0,8 0 0,0 22 0,8
2010 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 42 2,1 80 3,0 5 3,8 85 3,1
2010 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 89 4,5 122 4,6 7 5,4 129 4,6
2010 Inny pojazd 11 0,6 16 0,6 1 0,8 17 0,6
2010 Samochód osobowy 1558 78,8 2111 79,6 91 70,0 2202 79,1
2010 Ciągnik rolniczy 8 0,4 15 0,6 0 0,0 15 0,5
2010 Tramwaj, trolejbus 5 0,3 28 1,1 0 0,0 28 1,0
2010 Nieustalony 18 0,9 18 0,7 1 0,8 19 0,7
2010 Suma 1977 100,0 2653 100,0 130 100,0 2783 100,0
2011 Rower 103 4,6 103 3,4 4 2,8 107 3,4
2011 Motorower 73 3,2 79 2,6 3 2,1 82 2,6
2011 Motocykl 95 4,2 109 3,6 7 4,9 116 3,7
2011 Autobus komunikacji publicznej 19 0,8 29 1,0 0 0,0 29 0,9
2011 Autobus inny 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2011 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 50 2,2 86 2,8 6 4,2 92 2,9
2011 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 96 4,3 124 4,1 7 4,9 131 4,1
2011 Inny pojazd 12 0,5 17 0,6 0 0,0 17 0,5
2011 Samochód osobowy 1770 78,6 2422 80,0 116 80,6 2538 80,0
2011 Ciągnik rolniczy 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2011 Tramwaj, trolejbus 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2011 Nieustalony 25 1,1 50 1,7 1 0,7 51 1,6
2011 Suma 2252 100,0 3028 100,0 144 100,0 3172 100,0
2012 Rower 105 4,8 104 3,5 7 6,1 111 3,6
2012 Motorower 53 2,4 59 2,0 0 0,0 59 1,9
2012 Motocykl 63 2,9 63 2,1 11 9,6 74 2,4
2012 Autobus komunikacji publicznej 28 1,3 44 1,5 0 0,0 44 1,4
2012 Autobus inny 7 0,3 19 0,6 0 0,0 19 0,6
2012 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 33 1,5 45 1,5 0 0,0 45 1,5
2012 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 97 4,4 136 4,6 2 1,8 138 4,5
2012 Inny pojazd 16 0,7 20 0,7 0 0,0 20 0,6
2012 Samochód osobowy 1766 80,5 2444 82,3 94 82,5 2538 82,3
2012 Ciągnik rolniczy 10 0,5 14 0,5 0 0,0 14 0,5
2012 Tramwaj, trolejbus 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2012 Nieustalony 15 0,7 20 0,7 0 0,0 20 0,6
2012 Suma 2195 100,0 2970 100,0 114 100,0 3084 100,0
2013 Rower 87 4,1 82 2,9 7 6,3 89 3
2013 Motorower 67 3,2 77 2,7 1 0,9 78 2,6
2013 Motocykl 70 3,3 65 2,3 10 8,9 75 2,5
2013 Autobus komunikacji publicznej 23 1,1 81 2,8 1 0,9 82 2,8
2013 Autobus inny 6 0,3 12 0,4 0 0 12 0,4
2013 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 40 1,9 57 2 3 2,7 60 2
2013 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 82 3,9 103 3,6 6 5,4 109 3,7
2013 Pojazd wolnobieżny 1 0 1 0 0 0 1 0
2013 Pojazd uprzywilejowany 4 0,2 10 0,4 0 0 10 0,3
2013 Inny pojazd 8 0,4 9 0,3 0 0 9 0,3
2013 Samochód osobowy 1701 80,4 2325 81,5 84 75 2409 81,3
2013 Ciągnik rolniczy 3 0,1 5 0,2 0 0 5 0,2
2013 Tramwaj, trolejbus 2 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2013 Nieustalony 21 1 23 0,8 0 0 23 0,8
2013 Suma 2115 100 2852 100 112 100 2964 100
2014 Rower 120 5,6 119 4,2 9 7,6 128 4,3
2014 Motorower 65 3 73 2,6 2 1,7 75 2,5
2014 Motocykl 74 3,4 80 2,8 9 7,6 89 3
2014 Autobus komunikacji publicznej 19 0,9 26 0,9 0 0 26 0,9
2014 Autobus inny 6 0,3 18 0,6 0 0 18 0,6
2014 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 31 1,4 42 1,5 1 0,8 43 1,5
2014 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 61 2,8 87 3,1 5 4,2 92 3,1
2014 Pojazd wolnobieżny 4 0,2 4 0,1 0 0 4 0,1
2014 Pojazd uprzywilejowany 3 0,1 4 0,1 0 0 4 0,1
2014 Inny pojazd 6 0,3 11 0,4 0 0 11 0,4
2014 Samochód osobowy 1729 80,2 2324 81,9 92 77,3 2416 81,8
2014 Ciągnik rolniczy 4 0,2 5 0,2 0 0 5 0,2
2014 Tramwaj, trolejbus 2 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2014 Nieustalony 31 1,4 40 1,4 0 0 40 1,4
2014 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 2 0,1 1 0,0 1 0,8 2 0,1
2014 Suma 2157 100 2836 100,0 119 100 2955 100
2015 Rower 93 6,7 91 5,3 4 7,4 95 5,3
2015 Motorower 30 2,2 29 1,7 2 3,7 31 1,7
2015 Motocykl 22 1,6 27 1,6 2 3,7 29 1,6
2015 Autobus komunikacji publicznej 13 0,9 17 1,0 0 0 17 1
2015 Autobus inny 6 0,4 19 1,1 1 1,9 20 1,1
2015 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą 24 1,7 36 2,1 2 3,7 38 2,1
2015 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 38 2,7 44 2,5 1 1,9 45 2,5
2015 Pojazd wolnobieżny 1 0,1 1 0,1 0 0 1 0,1
2015 Pojazd uprzywilejowany 1 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2015 Inny pojazd 3 0,2 4 0,2 0 0 4 0,2
2015 Samochód osobowy 1128 81,6 1432 82,7 42 77,8 1474 82,5
2015 Ciągnik rolniczy 2 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2015 Tramwaj, trolejbus 3 0,2 4 0,2 0 0 4 0,2
2015 Nieustalony 19 1,4 24 1,4 0 0 24 1,3
2015 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2015 Suma 1383 100 1732 100 54 100 1786 100
2016 Rower 68 2,5 66 2,0 4 2,8 70 2
2016 Motorower 29 1,1 28 0,8 3 2,1 31 0,9
2016 Motocykl 2 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2016 Autobus komunikacji publicznej 13 0,5 19 0,6 0 0 19 0,5
2016 Autobus inny 1 0 1 0,0 0 0 1 0
2016 Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy 24 0,9 24 0,7 0 0 24 0,7
2016 Rower 103 3,8 105 3,1 4 2,8 109 3,1
2016 Motorower 31 1,1 30 0,9 1 0,7 31 0,9
2016 Autobus komunikacji publicznej 16 0,6 19 0,6 0 0 19 0,5
2016 Autobus inny 4 0,1 9 0,3 0 0 9 0,3
2016 Ciągnik rolniczy z przyczepą 98 3,6 131 3,9 12 8,3 143 4,1
2016 Inny 8 0,3 9 0,3 0 0 9 0,3
2016 Ciągnik rolniczy 5 0,2 4 0,1 1 0,7 5 0,1
2016 Tramwaj, trolejbus 5 0,2 12 0,4 0 0 12 0,3
2016 Pojazd nieustalony 24 0,9 24 0,7 0 0 24 0,7
2016 Motocykl o poj. do 125 cm3 ( do 11 kw/0,1 KW/kg) 11 0,4 14 0,4 0 0 14 0,4
2016 Motocykl inny 39 1,4 39 1,2 4 2,8 43 1,2
2016 Czterokołowiec lekki 1 0 1 0,0 0 0 1 0
2016 Ciągnik rolniczy bez przyczepy 9 0,3 8 0,2 2 1,4 10 0,3
2016 Czterokołowiec 3 0,1 4 0,1 1 0,7 5 0,1
2016 Samochód ciężarowy DMC do 3,5 T 64 2,3 84 2,5 2 1,4 86 2,5
2016 Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5 T 27 1 37 1,1 1 0,7 38 1,1
2016 Pojazd wolnobieżny 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2016 Pojazd uprzywilejowany 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2016 Inny pojazd 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2016 Samochód osobowy 1861 68,3 2420 72,1 82 56,9 2502 71,5
2016 Ciągnik rolniczy 2 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2016 Tramwaj, trolejbus 6 0,2 7 0,2 1 0,7 8 0,2
2016 Nieustalony 12 0,4 11 0,3 1 0,7 12 0,3
2016 Motocykl o poj. do 125 cm3 ( do 11 kw/0,1 KW/kg) 6 0,2 6 0,2 0 0 6 0,2
2016 Motocykl inny 22 0,8 18 0,5 4 2,8 22 0,6
2016 Czterokołowiec lekki 0 0 0 0,0 0 0 0 0
2016 Czterokołowiec 1 0 1 0,0 0 0 1 0
2016 Samochód ciężarowy do 3,5 T 42 1,5 48 1,4 2 1,4 50 1,4
2016 Samochód ciężarowy Powyżej 3,5 T 21 0,8 25 0,7 0 0 25 0,7
2016 Brak informacji o pojeździe 167 6,1 149 4,4 19 13,2 168 4,8
2016 Suma 2725 100 3357 100 144 100 3501 100