Tablica 2.6.1. Rozkład zdarzeń drogowych według obszaru występowania w województwie
Rok Obszar Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Obszar zabudowany 19468 78,0 2745 64,3 138 45,1 2883 63,0
2004 Obszar niezabudowany 5481 22,0 1523 35,7 168 54,9 1691 37,0
2004 Suma 24949 100,0 4268 100,0 306 100,0 4574 100,0
2005 Obszar zabudowany 17383 77,9 2451 60,8 111 41,7 2562 59,6
2005 Obszar niezabudowany 4927 22,1 1581 39,2 155 58,3 1736 40,4
2005 Suma 22310 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 Obszar zabudowany 1890 68,7 2239 63,4 107 41,8 2346 61,9
2006 Obszar niezabudowany 860 31,3 1293 36,6 149 58,2 1442 38,1
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Obszar zabudowany 2080 68,0 2523 62,9 120 45,1 2643 61,8
2007 Obszar niezabudowany 980 32,0 1485 37,1 146 54,9 1631 38,2
2007 Suma 3060 100,0 4008 100,0 266 100,0 4274 100,0
2008 Obszar zabudowany 2133 66,7 2515 60,5 105 39,6 2643 61,8
2008 Obszar niezabudowany 1066 33,3 1644 39,5 160 60,4 1631 38,2
2008 Suma 3199 100,0 4159 100,0 265 100,0 4274 100,0
2009 Obszar zabudowany 1921 67,5 2242 61,6 104 40,5 2346 60,2
2009 Obszar niezabudowany 927 32,5 1399 38,4 153 59,5 1552 39,8
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Obszar zabudowany 1805 68,3 2118 62,7 83 42,6 2201 61,6
2010 Obszar niezabudowany 838 31,7 1260 37,3 112 57,4 1372 38,4
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 Obszar zabudowany 2023 69,5 2461 66,3 100 45,0 2561 65,1
2011 Obszar niezabudowany 887 30,5 1250 33,7 122 55,0 1372 34,9
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Obszar zabudowany 2023 69,5 2461 66,3 100 45,0 2561 65,1
2012 Obszar niezabudowany 887 30,5 1250 33,7 122 55,0 1372 34,9
2012 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2013 Obszar zabudowany 1799 68,1 2173 63,8 67 38,5 2240 62,6
2013 Obszar niezabudowany 842 31,9 1232 36,2 107 61,5 1339 37,4
2013 Suma 2641 100,0 3405 100,0 174 100,0 3579 100,0
2014 Obszar zabudowany 1837 67,4 2206 63,5 67 37,0 2273 62,2
2014 Obszar niezabudowany 887 32,6 1270 36,5 114 63,0 1384 37,8
2014 Suma 2724 100,0 3476 100,0 181 100,0 3657 100,0
2015 Obszar zabudowany 1786 66,8 2071 61,9 66 38,8 2137 60,8
2015 Obszar niezabudowany 889 33,2 1276 38,1 104 61,2 1380 39,2
2015 Suma 2675 100,0 3347 100,0 170 100,0 3517 100,0
2016 Obszar zabudowany 1831 67,2 2100 62,6 62 43,1 2162 61,8
2016 Obszar niezabudowany 894 32,8 1257 37,4 82 56,9 1339 38,2
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0