Tablica 2.6.3. Rozkład zdarzeń drogowych według elementów drogi w województwie
Rok Element drogi Wypadki Ofiary ranne Ofiarz śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 prosty odcinek drogi 1785 55,7 2304 54,0 198 64,9 2502 54,8
2004 niebezpieczny zakręt 401 12,5 663 15,5 57 18,7 720 15,8
2004 niebezpieczny zjazd 15 0,5 18 0,4 1 0,3 19 0,4
2004 wierzchołek wzniesienia 8 0,2 12 0,3 0 0,0 12 0,3
2004 rejon skrzyżowania 348 10,9 417 9,8 15 4,9 432 9,5
2004 skrzyżowanie dróg równorzędnych 32 1,0 46 1,1 0 0,0 46 1,0
2004 skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem 615 19,2 804 18,9 34 11,1 838 18,3
2004 Suma 3204 100,0 4264 100,0 305 100,0 4569 100,0
2005 prosty odcinek drogi 1701 55,6 2177 54,0 184 69,2 2361 54,9
2005 niebezpieczny zakręt 369 12,1 598 14,8 45 16,9 643 15,0
2005 niebezpieczny zjazd 13 0,4 22 0,5 1 0,4 23 0,5
2005 wierzchołek wzniesienia 11 0,4 16 0,4 1 0,4 17 0,4
2005 rejon skrzyżowania 388 12,7 447 11,1 10 3,8 457 10,6
2005 skrzyżowanie dróg równorzędnych 12 0,4 15 0,4 0 0,0 15 0,3
2005 skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem 557 18,2 751 18,6 25 9,4 776 18,1
2005 skrzyżowanie o ruchu okrężnym 6 0,2 6 0,1 0 0,0 6 0,1
2005 Suma 3057 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 Odcinek prosty 1489 54,1 1878 53,2 169 66,0 2047 54,0
2006 Zakręt, łuk 348 12,7 522 14,8 46 18,0 568 15,0
2006 Spadek 35 1,3 55 1,6 1 0,4 56 1,5
2006 Wierzchołek wzn. 9 0,3 14 0,4 1 0,4 15 0,4
2006 Rejon skrzyżowania 186 6,8 210 5,9 6 2,3 216 5,7
2006 Równorzędne 13 0,5 14 0,4 0 0,0 14 0,4
2006 Z drogą z pierwsz. 637 23,2 803 22,7 32 12,5 835 22,0
2006 O ruchu okrężnym 18 0,7 19 0,5 0 0,0 19 0,5
2006 Wzniesienie 15 0,5 17 0,5 1 0,4 18 0,5
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Odcinek prosty 1622 53,0 2033 50,7 165 71,1 2198 51,8
2007 Zakręt, łuk 442 14,4 688 17,2 53 22,8 741 17,5
2007 Spadek 42 1,4 47 1,2 3 1,3 50 1,2
2007 Wierzchołek wzn. 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2007 Rejon skrzyżowania 88 2,9 127 3,2 3 1,3 130 3,1
2007 Równorzędne 17 0,6 19 0,5 0 0,0 19 0,4
2007 Z drogą z pierwsz. 784 25,6 1005 25,1 3 1,3 1008 23,8
2007 O ruchu okrężnym 28 0,9 34 0,8 2 0,9 36 0,8
2007 Wzniesienie 36 1,2 54 1,3 3 1,3 57 1,3
2007 Suma 3060 100,0 4008 100,0 232 100,0 4240 100,0
2008 Odcinek prosty 1660 51,9 2071 49,8 165 62,3 2236 50,5
2008 Zakręt, łuk 540 16,9 829 19,9 60 22,6 889 20,1
2008 Spadek 36 1,1 52 1,3 1 0,4 53 1,2
2008 Wierzchołek wzn. 5 0,2 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2008 Skrzyżowanie równorzędne 18 0,6 22 0,5 1 0,4 23 0,5
2008 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 822 25,7 1025 24,6 31 11,7 1056 23,9
2008 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 18 0,6 24 0,6 0 0,0 24 0,5
2008 Wzniesienie 32 1,0 41 1,0 1 0,4 42 0,9
2008 Nieokreślono 68 2,1 87 2,1 6 2,3 93 2,1
2008 Suma 3199 100,0 4159 100,0 265 100,0 4424 100,0
2009 Odcinek prosty 1462 51,3 1801 49,5 153 59,5 1954 50,1
2009 Zakręt, łuk 442 15,5 677 18,6 54 21,0 731 18,8
2009 Spadek 37 1,3 42 1,2 4 1,6 46 1,2
2009 Wierzchołek wzn. 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2009 Skrzyżowanie równorzędne 26 0,9 34 0,9 0 0,0 34 0,9
2009 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 792 27,8 987 27,1 40 15,6 1027 26,3
2009 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 25 0,9 29 0,8 0 0,0 29 0,7
2009 Wzniesienie 20 0,7 22 0,6 4 1,6 26 0,7
2009 Nieokreślono 43 1,5 48 1,3 2 0,8 50 1,3
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Odcinek prosty 1405 53,2 1772 52,5 119 61,0 1891 52,9
2010 Zakręt, łuk 329 12,4 469 13,9 47 24,1 516 14,4
2010 Spadek 30 1,1 36 1,1 1 0,5 37 1,0
2010 Wierzchołek wzn. 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2010 Skrzyżowanie równorzędne 12 0,5 14 0,4 0 0,0 14 0,4
2010 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 757 28,6 943 27,9 22 11,3 965 27,0
2010 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 18 0,7 19 0,6 1 0,5 20 0,6
2010 Wzniesienie 26 1,0 36 1,1 4 2,1 40 1,1
2010 Nieokreślono 64 2,4 87 2,6 1 0,5 88 2,5
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 Odcinek prosty 1540 55,6 1965 55,5 145 68,7 2110 56,2
2011 Zakręt, łuk 391 14,1 559 15,8 38 18,0 597 15,9
2011 Spadek 30 1,1 36 1,0 3 1,4 39 1,0
2011 Skrzyżowanie równorzędne 11 0,4 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2011 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 758 27,4 924 26,1 23 10,9 947 25,2
2011 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 21 0,8 23 0,6 0 0,0 23 0,6
2011 Wzniesienie 20 0,7 23 0,6 2 0,9 25 0,7
2011 Suma 2771 100,0 3541 100,0 211 100,0 3752 100,0
2012 Odcinek prosty 1540 55,6 1965 55,5 145 68,7 2110 56,2
2012 Zakręt, łuk 391 14,1 559 15,8 38 18,0 597 15,9
2012 Spadek 30 1,1 36 1,0 3 1,4 39 1,0
2012 Skrzyżowanie równorzędne 11 0,4 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2012 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 758 27,4 924 26,1 23 10,9 947 25,2
2012 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 21 0,8 23 0,6 0 0,0 23 0,6
2012 Wzniesienie 20 0,7 23 0,6 2 0,9 25 0,7
2012 Suma 2771 100,0 3541 100,0 211 100,0 3752 100,0
2013 Odcinek prosty 1378 54,0 1731 52,4 100 58,1 1831 52,7
2013 Zakręt, łuk 349 13,7 502 15,2 29 16,9 531 15,3
2013 Spadek 37 1,4 45 1,4 4 2,3 49 1,4
2013 Skrzyżowanie równorzędne 19 0,7 22 0,7 1 0,6 23 0,7
2013 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 712 27,9 939 28,4 32 18,6 971 27,9
2013 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 33 1,3 34 1,0 0 0,0 34 1,0
2013 Wzniesienie 25 1,0 30 0,9 6 3,5 36 1,0
2013 Suma 2553 100,0 3303 100,0 172 100,0 3475 100,0
2014 Odcinek prosty 1485 53,5 1875 53,0 113 62,4 1988 53,5
2014 Zakręt, łuk 385 13,9 528 14,9 40 22,1 568 15,3
2014 Spadek 35 1,3 37 1,0 2 1,1 39 1,0
2014 Skrzyżowanie równorzędne 21 0,8 21 0,6 1 0,6 22 0,6
2014 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 792 28,6 1000 28,3 22 12,2 1022 27,5
2014 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 31 1,1 31 0,9 2 1,1 33 0,9
2014 Wzniesienie 25 0,9 46 1,3 1 0,6 47 1,3
2014 Suma 2774 100,0 3538 100,0 181 100,0 3719 100,0
2015 Odcinek prosty 1527 58,1 1873 57,0 117 70,5 1990 57,7
2015 Zakręt, łuk 345 13,1 495 15,1 35 21,1 530 15,4
2015 Spadek 26 1,0 40 1,2 2 1,2 42 1,2
2015 Skrzyżowanie równorzędne 20 0,8 21 0,6 0 0,0 21 0,6
2015 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 657 25,0 794 24,2 12 7,2 806 23,4
2015 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 39 1,5 45 1,4 0 0,0 45 1,3
2015 Wzniesienie 13 0,5 16 0,5 0 0,0 16 0,5
2015 Suma 2627 100,0 3284 100,0 166 100,0 3450 100,0
2016 Odcinek prosty 1480 54,9 1799 54,2 80 55,6 1879 54,2
2016 Zakręt, łuk 374 13,9 503 15,1 25 17,4 528 15,2
2016 Spadek 25 0,9 32 1,0 2 1,4 34 1,0
2016 Skrzyżowanie równorzędne 13 0,5 15 0,5 0 0,0 15 0,4
2016 Skrzyżowanie z drogą z pierwsz. 739 27,4 901 27,1 31 21,5 932 26,9
2016 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 41 1,5 42 1,3 0 0,0 42 1,2
2016 Wzniesienie 26 1,0 30 0,9 6 4,2 36 1,0
2016 Suma 2698 100,0 3322 100,0 144 100,0 3466 100,0