Tablica 2.6.4. Rozkład zdarzeń drogowych według elementów infrastruktury w województwie
Rok Element infrastruktury drogowej Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Przejście dla pieszych 407 44,2 410 36,1 29 30,5 439 35,6
2004 Przystanek komunikacji publicznej 55 6,0 63 5,5 0 0,0 63 5,1
2004 Przejazd tramwajowy 7 0,8 8 0,7 0 0,0 8 0,6
2004 Torowisko tramwajowe wydzielone 9 1,0 6 0,5 3 3,2 9 0,7
2004 Torowisko tramwajowe w jezdni 5 0,5 8 0,7 0 0,0 8 0,6
2004 Przejazd kolejowy strzeżony 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 Przejazd kolejowy nie strzeżony 14 1,5 21 1,8 2 2,1 23 1,9
2004 Most, wiadukt, estakada 22 2,4 25 2,2 4 4,2 29 2,4
2004 Tunel 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2004 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 66 7,2 83 7,3 3 3,2 86 7,0
2004 Pobocze 336 36,5 513 45,1 54 56,8 567 46,0
2004 Suma 921 100,0 1137 100,0 95 100,0 1232 100,0
2005 Przejście dla pieszych 407 44,2 410 36,1 29 30,5 439 35,6
2005 Przystanek komunikacji publicznej 55 6,0 63 5,5 0 0,0 63 5,1
2005 Przejazd tramwajowy 7 0,8 8 0,7 0 0,0 8 0,6
2005 Torowisko tramwajowe wydzielone 9 1,0 6 0,5 3 3,2 9 0,7
2005 Torowisko tramwajowe w jezdni 5 0,5 8 0,7 0 0,0 8 0,6
2005 Przejazd kolejowy strzeżony 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 Przejazd kolejowy nie strzeżony 14 1,5 21 1,8 2 2,1 23 1,9
2005 Most, wiadukt, estakada 22 2,4 25 2,2 4 4,2 29 2,4
2005 Tunel 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2005 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 66 7,2 83 7,3 3 3,2 86 7,0
2005 Pobocze 336 36,5 513 45,1 54 56,8 567 46,0
2005 Suma 921 100,0 1137 100,0 95 100,0 1232 100,0
2006 Przejście dla pieszych 342 12,4 341 9,7 23 9,0 364 9,6
2006 Przystanek komunikacji publicznej 35 1,3 37 1,0 3 1,2 40 1,1
2006 Przystanek tramwajowy 4 0,1 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2006 Torowisko tramwajowe wydzielone 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2006 Torowisko tramwajowe w jezdni 4 0,1 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2006 Przejazd kolejowy strzeżony 1 0,0 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2006 Przejazd kolejowy niestrzeżony 6 0,2 10 0,3 2 0,8 12 0,3
2006 Most, wiadukt, estakada 6 0,2 10 0,3 0 0,0 10 0,3
2006 Tunel 1 0,0 2 0,1 1 0,4 3 0,1
2006 Chodnik, droga dla pieszych 62 2,3 62 1,8 3 1,2 65 1,7
2006 Pobocze 231 8,4 324 9,2 32 12,5 356 9,4
2006 Pas dzielący jezdnie 7 0,3 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2006 Przewiązka na drodze dwujezdniowej 2 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2006 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 87 3,2 102 2,9 0 0,0 102 2,7
2006 Inne 746 27,1 1014 28,7 65 25,4 1079 28,5
2006 Jezdnia 1106 40,2 1470 41,6 124 48,4 1594 42,1
2006 Skarpa, rów 30 1,1 48 1,4 3 1,2 51 1,3
2006 Droga dla rowerzystów 28 1,0 29 0,8 0 0,0 29 0,8
2006 Przejazd tramwajowy, torowisko 7 0,3 9 0,3 0 0,0 9 0,2
2006 Most, wiadukt, łącznica, tunel 8 0,3 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2006 Parking, plac 23 0,8 23 0,7 0 0,0 23 0,6
2006 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 10 0,4 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Chodnik, droga dla pieszych 51 1,7 55 1,4 3 1,1 58 1,4
2007 Droga dla rowerzystów 40 1,3 41 1,0 0 0,0 41 1,0
2007 Inne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 Jezdnia 2210 72,2 2964 74,0 189 71,1 3153 73,8
2007 Most, wiadukt, łącznica, tunel 19 0,6 24 0,6 0 0,0 24 0,6
2007 Parking, plac 26 0,8 31 0,8 0 0,0 31 0,7
2007 Pas dzielący jezdnie 9 0,3 13 0,3 0 0,0 13 0,3
2007 Pobocze 227 7,4 358 8,9 39 14,7 397 9,3
2007 Przejazd kolejowy niestrzeżony 6 0,2 6 0,1 2 0,8 8 0,2
2007 Przejazd kolejowy strzeżony 2 0,1 1 0,0 1 0,4 2 0,0
2007 Przejazd, tramwajowy, torowisko 21 0,7 24 0,6 3 1,1 27 0,6
2007 Przejście dla pieszych 314 10,3 320 8,0 20 7,5 340 8,0
2007 Przewiązka na drodze dwujezdniowej 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2007 Przystnek komunikacji publicznej 29 0,9 32 0,8 1 0,4 33 0,8
2007 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 10 0,3 9 0,2 1 0,4 10 0,2
2007 Skarpa, rów 39 1,3 60 1,5 5 1,9 65 1,5
2007 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 57 1,9 70 1,7 2 0,8 72 1,7
2007 Suma 3060 100,0 4008 100,0 266 100,0 4274 100,0
2008 Przejście dla pieszych 302 9,4 295 7,1 22 8,3 317 7,2
2008 Przystanek komunikacji publicznej 26 0,8 34 0,8 4 1,5 38 0,9
2008 Przejazd kolejowy strzeżony 2 0,1 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2008 Przejazd kolejowy niestrzeżony 2 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2008 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 58 1,8 66 1,6 0 0,0 66 1,5
2008 Pobocze 221 6,9 329 7,9 30 11,3 359 8,1
2008 Pas dzielący jezdnie 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2008 Przewiązka na drodze dwujezdniowej 1 0,0 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2008 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 45 1,4 58 1,4 2 0,8 60 1,4
2008 Jezdnia 2374 74,2 3154 75,8 199 75,1 3353 75,8
2008 Skarpa, rów 61 1,9 83 2,0 4 1,5 87 2,0
2008 Droga dla rowerzystów 39 1,2 39 0,9 1 0,4 40 0,9
2008 Przejazd tramwajowy, torowisko 17 0,5 29 0,7 3 1,1 32 0,7
2008 Most, wiadukt, łącznica, tunel 11 0,3 13 0,3 0 0,0 13 0,3
2008 Parking, plac 32 1,0 33 0,8 0 0,0 33 0,7
2008 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2008 Suma 3199 100,0 4159 100,0 265 100,0 4424 100,0
2009 Przejście dla pieszych 277 9,7 275 7,6 12 4,7 287 7,4
2009 Przystanek komunikacji publicznej 14 0,5 19 0,5 2 0,8 21 0,5
2009 Przejazd kolejowy strzeżony 1 0,0 0 0,0 1 0,4 1 0,0
2009 Przejazd kolejowy niestrzeżony 4 0,1 3 0,1 2 0,8 5 0,1
2009 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 56 2,0 55 1,5 2 0,8 57 1,5
2009 Pobocze 179 6,3 234 6,4 34 13,2 268 6,9
2009 Pas dzielący jezdnie 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2009 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 32 1,1 34 0,9 1 0,4 35 0,9
2009 Jezdnia 2147 75,4 2851 78,3 192 74,7 3043 78,1
2009 Skarpa, rów 48 1,7 69 1,9 6 2,3 75 1,9
2009 Droga dla rowerzystów 31 1,1 32 0,9 0 0,0 32 0,8
2009 Przejazd tramwajowy, torowisko 18 0,6 19 0,5 5 1,9 24 0,6
2009 Most, wiadukt, łącznica, tunel 11 0,4 17 0,5 0 0,0 17 0,4
2009 Parking, plac 24 0,8 27 0,7 0 0,0 27 0,7
2009 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Przejście dla pieszych 238 9,0 244 7,2 9 4,6 253 7,1
2010 Przystanek komunikacji publicznej 18 0,7 25 0,7 0 0,0 25 0,7
2010 Przejazd kolejowy strzeżony 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2010 Przejazd kolejowy niestrzeżony 11 0,4 18 0,5 3 1,5 21 0,6
2010 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 49 1,9 48 1,4 2 1,0 50 1,4
2010 Pobocze 136 5,1 181 5,4 21 10,8 202 5,7
2010 Pas dzielący jezdnie 5 0,2 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2010 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 37 1,4 43 1,3 2 1,0 45 1,3
2010 Jezdnia 2019 76,4 2639 78,1 152 77,9 2791 78,1
2010 Skarpa, rów 41 1,6 67 2,0 2 1,0 69 1,9
2010 Droga dla rowerzystów 34 1,3 35 1,0 0 0,0 35 1,0
2010 Przejazd tramwajowy, torowisko 15 0,6 30 0,9 1 0,5 31 0,9
2010 Most, wiadukt, łącznica, tunel 12 0,5 11 0,3 3 1,5 14 0,4
2010 Parking, plac 23 0,9 24 0,7 0 0,0 24 0,7
2010 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 Przejście dla pieszych 280 9,6 281 7,6 17 7,7 298 7,6
2011 Przystanek komunikacji publicznej 17 0,6 17 0,5 1 0,5 18 0,5
2011 Przejazd kolejowy strzeżony 3 0,1 2 0,1 1 0,5 3 0,1
2011 Przejazd kolejowy niestrzeżony 8 0,3 35 0,9 4 1,8 39 1,0
2011 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 57 2,0 65 1,8 2 0,9 67 1,7
2011 Pobocze 165 5,7 226 6,1 27 12,2 253 6,4
2011 Pas dzielący jezdnie 10 0,3 14 0,4 0 0,0 14 0,4
2011 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 44 1,5 58 1,6 1 0,5 59 1,5
2011 Jezdnia 2173 74,7 2830 76,3 157 70,7 2987 75,9
2011 Skarpa, rów 48 1,6 68 1,8 8 3,6 76 1,9
2011 Droga dla rowerzystów 58 2,0 60 1,6 0 0,0 60 1,5
2011 Przejazd tramwajowy, torowisko 9 0,3 9 0,2 2 0,9 11 0,3
2011 Most, wiadukt, łącznica, tunel 9 0,3 18 0,5 0 0,0 18 0,5
2011 Parking, plac 20 0,7 20 0,5 0 0,0 20 0,5
2011 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 9 0,3 8 0,2 2 0,9 10 0,3
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Przejście dla pieszych 280 9,6 281 7,6 17 7,7 298 7,6
2012 Przystanek komunikacji publicznej 17 0,6 17 0,5 1 0,5 18 0,5
2012 Przejazd kolejowy strzeżony 3 0,1 2 0,1 1 0,5 3 0,1
2012 Przejazd kolejowy niestrzeżony 8 0,3 35 0,9 4 1,8 39 1,0
2012 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 57 2,0 65 1,8 2 0,9 67 1,7
2012 Pobocze 165 5,7 226 6,1 27 12,2 253 6,4
2012 Pas dzielący jezdnie 10 0,3 14 0,4 0 0,0 14 0,4
2012 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 44 1,5 58 1,6 1 0,5 59 1,5
2012 Jezdnia 2173 74,7 2830 76,3 157 70,7 2987 75,9
2012 Skarpa, rów 48 1,6 68 1,8 8 3,6 76 1,9
2012 Droga dla rowerzystów 58 2,0 60 1,6 0 0,0 60 1,5
2012 Przejazd tramwajowy, torowisko 9 0,3 9 0,2 2 0,9 11 0,3
2012 Most, wiadukt, łącznica, tunel 9 0,3 18 0,5 0 0,0 18 0,5
2012 Parking, plac 20 0,7 20 0,5 0 0,0 20 0,5
2012 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 9 0,3 8 0,2 2 0,9 10 0,3
2012 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2013 Przejście dla pieszych 258 9,8 269 7,9 14 8,0 283 7,9
2013 Przystanek komunikacji publicznej 4 1,0 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2013 Przejazd kolejowy strzeżony 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2013 Przejazd kolejowy niestrzeżony 3 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2013 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 55 2,1 59 1,7 3 1,7 62 1,7
2013 Pobocze 142 5,4 214 6,3 20 11,5 234 6,5
2013 Pas dzielący jezdnie 5 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2013 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 43 1,6 56 1,6 2 1,1 58 1,6
2013 Jezdnia 1937 73,5 2570 75,5 125 71,8 2695 75,3
2013 Skarpa, rów 47 1,8 64 1,9 8 4,6 72 2,0
2013 Droga dla rowerzystów 78 3,0 80 2,3 0 0,0 80 2,2
2013 Przejazd tramwajowy, torowisko 20 0,8 24 0,7 0 0,0 24 0,7
2013 Most, wiadukt łącznica, tunel 9 0,3 14 0,4 1 0,6 15 0,4
2013 Parking, plac 29 1,1 30 0,9 1 0,6 31 0,9
2013 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 6 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2013 Suma 2637 100,8 3405 100,0 174 100,0 3579 100,0
2014 Przejście dla pieszych 278 10,2 275 8,1 16 8,8 291 8,1
2014 Przystanek komunikacji publicznej 18 0,7 18 0,5 2 1,1 20 0,6
2014 Przejazd kolejowy strzeżony 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2014 Przejazd kolejowy niestrzeżony 7 0,3 6 0,2 3 1,7 9 0,3
2014 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 54 2,0 78 2,3 0 0,0 78 2,2
2014 Pobocze 159 5,8 208 6,1 21 11,6 229 6,4
2014 Pas dzielący jezdnie 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2014 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 35 1,3 40 1,2 0 0,0 40 1,1
2014 Jezdnia 2000 73,4 2570 75,6 133 73,5 2703 75,5
2014 Skarpa, rów 45 1,7 65 1,9 4 2,2 69 1,9
2014 Droga dla rowerzystów 70 2,6 74 2,2 1 0,6 75 2,1
2014 Przejazd tramwajowy, torowisko 12 0,4 13 0,4 0 0,0 13 0,4
2014 Most, wiadukt, łącznica, tunel 8 0,3 12 0,4 0 0,0 12 0,3
2014 Parking, plac 30 1,1 32 0,9 0 0,0 32 0,9
2014 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 4 0,1 4 0,1 1 0,6 5 0,1
2014 Suma 2724 100,0 3399 100,0 181 100,0 3580 100,0
2015 Przejście dla pieszych 271 9,9 268 7,9 13 7,6 281 7,9
2015 Przystanek komunikacji publicznej 16 0,6 16 0,5 0 0,0 16 0,4
2015 Przejazd kolejowy strzeżony 4 0,1 1 0,0 3 1,8 4 0,1
2015 Przejazd kolejowy niestrzeżony 5 0,2 8 0,2 1 0,6 9 0,3
2015 Chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 143 5,2 146 4,3 2 1,2 148 4,1
2015 Pobocze 290 10,6 374 11,0 46 27,1 420 11,7
2015 Pas dzielący jezdnie 8 0,3 8 0,2 1 0,6 9 0,3
2015 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 49 1,8 60 1,8 2 1,2 62 1,7
2015 Jezdnia 1770 64,7 2323 68,1 92 54,1 2415 67,5
2015 Skarpa, rów 57 2,1 71 2,1 8 4,7 79 2,2
2015 Droga dla rowerzystów 69 2,5 70 2,1 2 1,2 72 2,0
2015 Przejazd tramwajowy, torowisko 16 0,6 19 0,6 0 0,0 19 0,5
2015 Most, wiadukt, łącznica, tunel 7 0,3 15 0,4 0 0,0 15 0,4
2015 Parking, plac 24 0,9 24 0,7 0 0,0 24 0,7
2015 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 6 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2015 Suma 2735 100,0 3409 100,0 170 100,0 3579 100,0
2016 Przejście dla pieszych 338 12,4 346 10,3 14 9,7 360 10,3
2016 Przystanek komunikacji publicznej 14 0,5 15 0,4 0 0,0 15 0,4
2016 Przejazd kolejowy strzeżony 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2016 Przejazd kolejowy niestrzeżony 2 0,1 2 0,1 1 0,7 3 0,1
2016 Chodnik, droga dla pieszych 62 2,3 64 1,9 1 0,7 65 1,9
2016 Przejazd dla rowerzystów 70 2,6 70 2,1 2 1,4 72 2,1
2016 Pobocze 249 9,1 317 9,4 31 21,5 348 9,9
2016 Pas dzielący jezdnie 9 0,3 11 0,3 0 0,0 11 0,3
2016 Wjazd, wyjazd z posesji, pola 43 1,6 52 1,5 0 0,0 52 1,5
2016 Jezdnia 1762 64,7 2270 67,6 92 63,9 2362 67,5
2016 Skarpa, rów 69 2,5 88 2,6 3 2,1 91 2,6
2016 Droga, pas ruchu, śluza dla rowerów 55 2,0 56 1,7 0 0,0 56 1,6
2016 Przejazd tramwajowy, torowisko 19 0,7 28 0,8 0 0,0 28 0,8
2016 Most, wiadukt, łącznica, tunel 8 0,3 10 0,3 0 0,0 10 0,3
2016 Parking, plac, MOP 16 0,6 17 0,5 0 0,0 17 0,5
2016 Roboty drogowe, oznakowanie tymczasowe 8 0,3 10 0,3 0 0,0 10 0,3
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0