Tablica 2.7.1. Zestawienie zdarzeń drogowych według działania sygnalizacji świetlnej w województwie
Rok Sygnalizacja Wypadki Ofiary
ranne
Ofiary
śmiertelne
Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Sygnalizacja świetlna jest, działa 312 9,7 402 9,4 8 2,6 410 9,0
2004 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 53 1,7 73 1,7 3 1,0 76 1,7
2004 Brak sygnalizacji świetlnej 2844 88,6 3793 88,9 295 96,4 4088 89,4
2004 Suma 3209 100,0 4268 100,0 306 100,0 4574 100,0
2005 Sygnalizacja świetlna jest, działa 311 10,2 383 9,5 11 4,1 394 9,2
2005 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 33 1,1 47 1,2 0 0,0 47 1,1
2005 Brak sygnalizacji świetlnej 2713 88,7 3602 89,3 255 95,9 3857 89,7
2005 Suma 3057 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 Sygnalizacja świetlna jest, działa 327 11,9 392 11,1 15 5,9 407 10,7
2006 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 19 0,7 19 0,5 2 0,8 21 0,6
2006 Brak sygnalizacji świetlnej 2404 87,4 3121 88,4 239 93,4 3360 88,7
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Sygnalizacja świetlna jest, działa 357 11,7 423 10,6 22 8,3 445 10,4
2007 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 30 1,0 41 1,0 0 0,0 41 1,0
2007 Brak sygnalizacji świetlnej 2672 87,3 3543 88,4 244 91,7 3787 88,6
2007 Suma 3059 100,0 4008 100,0 266 100,0 4273 100,0
2008 Sygnalizacja świetlna jest, działa 374 11,7 445 10,7 13 4,9 458 10,4
2008 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 24 0,8 45 1,1 1 0,4 46 1,0
2008 Brak sygnalizacji świetlnej 2801 87,6 3669 88,2 251 94,7 3920 88,6
2008 Suma 3199 100,0 4159 100,0 265 100,0 4424 100,0
2009 Sygnalizacja świetlna jest, działa 345 12,1 419 11,5 17 6,6 436 11,2
2009 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 29 1,0 35 1,0 0 0,0 35 0,9
2009 Brak sygnalizacji świetlnej 2474 86,9 3187 87,5 240 93,4 3427 87,9
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Sygnalizacja świetlna jest, działa 329 12,4 418 12,4 12 6,2 430 12,0
2010 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 23 0,9 38 1,1 0 0,0 38 1,1
2010 Brak sygnalizacji świetlnej 2291 86,7 2922 86,5 183 93,8 3105 86,9
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 370 12,7 468 12,6 19 8,6 487 12,4
2011 Sygnalizacja świetlna jest, działa 20 0,7 32 0,9 1 0,5 33 0,8
2011 Brak sygnalizacji świetlnej 2520 86,6 3211 86,5 202 91,0 3413 86,8
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Sygnalizacja świetlna jest, działa 370 12,7 468 12,6 19 8,6 487 12,4
2012 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 20 0,7 32 0,9 1 0,5 33 0,8
2012 Brak sygnalizacji świetlnej 2520 86,6 3211 86,5 202 91,0 3413 86,8
2012 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2013 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 297 11,2 381 11,2 7 4 388 10,8
2013 Sygnalizacja świetlna jest, działa 28 1,1 44 1,3 2 1,1 46 1,3
2013 Brak sygnalizacji świetlnej 2316 87,7 2980 87,5 165 94,8 3145 87,9
2013 Suma 2641 100 3405 100 174 100 3579 100
2014 Sygnalizacja świetlna jest, działa 331 12,2 410 11,8 9 5,0 419 11,5
2014 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 23 0,8 30 0,9 1 0,6 31 0,8
2014 Brak sygnalizacji świetlnej 2370 87,0 3036 87,3 171 94,5 3207 87,7
2014 Suma 2724 100,0 3476 100,0 181 100,0 3657 100,0
2015 Sygnalizacja świetlna jest, działa 276 10,3 330 9,9 6 3,5 336 9,6
2015 Sygnalizacja świetlna jest, nie działa 25 0,9 31 0,9 2 1,2 33 0,9
2015 Brak sygnalizacji świetlnej 2374 88,7 2986 89,2 162 95,3 3148 89,5
2015 Suma 2675 100,0 3347 100,0 170 100,0 3517 100,0
2016 Jest, działa 280 10,3 322 9,6 13 9,0 335 9,6
2016 Jest, nie działa 27 1,0 30 0,9 0 0,0 30 0,9
2016 Brak 2418 88,7 3005 89,5 131 91,0 3136 89,6
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0