Tablica 2.7.2. Zestawienie zdarzeń drogowych według stanu nawerzchni w województwie
Rok Stan nawierzchni Wypadki Ofiary
ranne
Ofiary
śmiertelne
Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Nawierzchnia sucha 1886 58,8 2450 57,4 171 55,9 2621 57,3
2004 Nawierzchnia mokra 989 30,8 1346 31,5 102 33,3 1448 31,7
2004 Kałuże, rozlewiska 20 0,6 22 0,5 1 0,3 23 0,5
2004 Nawierzchnia oblodzona, ośnieżona 277 8,6 403 9,4 26 8,5 429 9,4
2004 Nawierzchnia zanieczyszczona (błoto, liście, olej) 14 0,4 11 0,3 5 1,6 16 0,3
2004 Inny stan nawierzchni 23 0,7 36 0,8 1 0,3 37 0,8
2004 Suma 3209 100,0 4268 100,0 306 100,0 4574 100,0
2005 Nawierzchnia sucha 1957 64,0 2540 63,0 170 63,9 2710 63,1
2005 Nawierzchnia mokra 785 25,7 1034 25,6 79 29,7 1113 25,9
2005 Kałuże, rozlewiska 16 0,5 24 0,6 0 0,0 24 0,6
2005 Nawierzchnia oblodzona, ośnieżona 252 8,2 365 9,1 13 4,9 378 8,8
2005 Nawierzchnia zanieczyszczona (błoto, liście, olej) 12 0,4 23 0,6 4 1,5 27 0,6
2005 Inny stan nawierzchni 35 1,1 46 1,1 0 0,0 46 1,1
2005 Suma 3057 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 Sucha 1714 62,3 2174 61,6 149 58,2 2323 61,3
2006 Mokra 834 30,3 1102 31,2 93 36,3 1195 31,5
2006 Kałuże, rozlewiska 13 0,5 17 0,5 1 0,4 18 0,5
2006 Oblodzona, zaśnieżona 161 5,9 205 5,8 12 4,7 217 5,7
2006 Zanieczyszczona 12 0,4 14 0,4 0 0,0 14 0,4
2006 Inny 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2006 Koleiny, garby 7 0,3 10 0,3 1 0,4 11 0,3
2006 Dziury, wyboje 4 0,1 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Sucha 1844 60,3 2376 59,3 161 60,5 2537 59,4
2007 Mokra 1046 34,2 1407 35,1 88 33,1 1495 35,0
2007 Kałuże, rozlewiska 10 0,3 9 0,2 1 0,4 10 0,2
2007 Oblodzona, zaśnieżona 131 4,3 174 4,3 13 4,9 187 4,4
2007 Zanieczyszczona 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2007 Inny 9 0,3 15 0,4 0 0,0 15 0,4
2007 Koleiny, garby 14 0,5 21 0,5 3 1,1 24 0,6
2007 Dziury, wyboje 3 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2007 Suma 3060 100,0 4008 100,0 266 100,0 4274 100,0
2008 Sucha 1924 60,1 2448 58,9 150 56,6 2598 58,7
2008 Mokra 1109 34,7 1481 35,6 106 40,0 1587 35,9
2008 Kałuże, rozlewiska 7 0,2 7 0,2 1 0,4 8 0,2
2008 Oblodzona, zaśnieżona 136 4,3 194 4,7 7 2,6 201 4,5
2008 Zanieczyszczona 5 0,2 8 0,2 0 0,0 8 0,2
2008 Koleiny, garby 16 0,5 18 0,4 1 0,4 19 0,4
2008 Dziury, wyboje 2 0,1 3 0,1 0 0,0 3 0,1
2008 Suma 3199 100,0 4159 100,0 265 100,0 4424 100,0
2009 Sucha 1759 61,8 2205 60,6 164 63,8 2369 60,8
2009 Mokra 871 30,6 1126 30,9 74 28,8 1200 30,8
2009 Kałuże, rozlewiska 6 0,2 6 0,2 1 0,4 7 0,2
2009 Oblodzona, zaśnieżona 184 6,5 273 7,5 11 4,3 284 7,3
2009 Zanieczyszczona 6 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2009 Koleiny, garby 20 0,7 24 0,7 6 2,3 30 0,8
2009 Dziury, wyboje 2 0,1 1 0,0 1 0,4 2 0,1
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Sucha 1590 60,2 1991 58,9 126 64,6 2117 59,2
2010 Mokra 705 26,7 904 26,8 51 26,2 955 26,7
2010 Kałuże, rozlewiska 9 0,3 12 0,4 1 0,5 13 0,4
2010 Oblodzona, zaśnieżona 326 12,3 458 13,6 15 7,7 473 13,2
2010 Zanieczyszczona 5 0,2 4 0,1 1 0,5 5 0,1
2010 Koleiny, garby 4 0,2 3 0,1 1 0,5 4 0,1
2010 Dziury, wyboje 4 0,2 6 0,2 0 0,0 6 0,2
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 Sucha 1992 68,5 2464 66,4 150 67,6 2614 66,5
2011 Mokra 766 26,3 1014 27,3 65 29,3 1079 27,4
2011 Kałuże, rozlewiska 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2011 Oblodzona, zaśnieżona 123 4,2 191 5,1 4 1,8 195 5,0
2011 Zanieczyszczona 9 0,3 16 0,4 0 0,0 16 0,4
2011 Koleiny, garby 7 0,2 14 0,4 2 0,9 16 0,4
2011 Dziury, wyboje 8 0,3 7 0,2 1 0,5 8 0,2
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Sucha 1992 68,5 2464 66,4 150 67,6 2614 66,5
2012 Mokra 766 26,3 1014 27,3 65 29,3 1079 27,4
2012 Kałuże, rozlewiska 5 0,2 5 0,1 0 0,0 5 0,1
2012 Oblodzona, zaśnieżona 123 4,2 191 5,1 4 1,8 195 5,0
2012 Zanieczyszczona 9 0,3 16 0,4 0 0,0 16 0,4
2012 Koleiny, garby 7 0,2 14 0,4 2 0,9 16 0,4
2012 Dziury, wyboje 8 0,3 7 0,2 1 0,5 8 0,2
2012 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2013 Sucha 1712 64,8 2122 62,3 115 66,1 2237 62,5
2013 Mokra 697 26,4 940 27,6 41 23,6 981 27,4
2013 Kałuże, rozlewiska 8 0,3 8 0,2 1 0,6 9 0,3
2013 Oblodzona, zaśnieżona 210 8 320 9,4 16 9,2 336 9,4
2013 Zanieczyszczona 5 0,2 4 0,1 1 0,6 5 0,1
2013 Koleiny, garby 8 0,3 10 0,3 0 0 10 0,3
2013 Dziury, wyboje 1 0 1 0 0 0 1 0
2013 Suma 2641 100 3405 100 174 100 3579 100
2014 Sucha 1834 67,3 2299 66,1 118 65,2 2417 66,1
2014 Mokra 744 27,3 981 28,2 55 30,4 1036 28,3
2014 Kałuże, rozlewiska 4 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2014 Oblodzona, zaśnieżona 128 4,7 174 5,0 7 3,9 181 4,9
2014 Zanieczyszczona 8 0,3 9 0,3 1 0,6 10 0,3
2014 Koleiny, garby 4 0,1 7 0,2 0 0,0 7 0,2
2014 Dziury, wyboje 2 0,1 2 0,1 0 0,0 2 0,1
2014 Suma 2724 100,0 3476 100,0 181 100,0 3657 100,0
2015 Sucha 1804 67,4 2227 66,5 111 65,3 2338 66,5
2015 Mokra 795 29,7 1012 30,2 54 31,8 1066 30,3
2015 Kałuże, rozlewiska 4 0,1 5 0,1 0 0 5 0,1
2015 Oblodzona, zaśnieżona 64 2,4 93 2,8 5 2,9 98 2,8
2015 Zanieczyszczona 2 0,1 4 0,1 0 0 4 0,1
2015 Koleiny, garby 2 0,1 2 0,1 0 0 2 0,1
2015 Dziury, wyboje 4 0,1 4 0,1 0 0 4 0,1
2015 Suma 2675 100 3347 100,0 170 100 3517 100
2016 Sucha 1764 64,7 2180 64,9 87 60,4 2267 64,8
2016 Mokra 846 31,0 1030 30,7 53 36,8 1083 30,9
2016 Kałuże, rozlewiska 9 0,3 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2016 Oblodzona, zaśnieżona 102 3,7 135 4,0 3 2,1 138 3,9
2016 Zanieczyszczona 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Koleiny, garby 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
2016 Dziury, wyboje 3 0,1 2 0,1 1 0,7 3 0,1
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0