Tablica 2.7.3. Zestawienie zdarzeń drogowych według warunków atmosferycznych w województwie
Rok Warunki atmosferyczne Wypadki Ofiary
ranne
Ofiary
śmiertelne
Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Dobre warunki atmosferyczne 1935 60,3 2524 59,1 170 55,6 2694 58,9
2004 Oślepiające słońce 46 1,4 60 1,4 5 1,6 65 1,4
2004 Silny wiatr 38 1,2 61 1,4 11 3,6 72 1,6
2004 Pochmurno 597 18,6 812 19,0 49 16,0 861 18,8
2004 Opady deszczu 480 15,0 650 15,2 58 19,0 708 15,5
2004 Opady śniegu, gradu 96 3,0 135 3,2 6 2,0 141 3,1
2004 Mgła, dym 17 0,5 26 0,6 7 2,3 33 0,7
2004 Suma 3209 100,0 4268 100,0 306 100,0 4574 100,0
2005 Dobre warunki atmosferyczne 2011 65,8 2607 64,7 171 64,3 2778 64,6
2005 Oślepiające słońce 51 1,7 70 1,7 4 1,5 74 1,7
2005 Silny wiatr 23 0,8 36 0,9 3 1,1 39 0,9
2005 Pochmurno 489 16,0 655 16,2 46 17,3 701 16,3
2005 Opady deszczu 316 10,3 420 10,4 29 10,9 449 10,4
2005 Opady śniegu, gradu 132 4,3 194 4,8 5 1,9 199 4,6
2005 Mgła, dym 35 1,1 50 1,2 8 3,0 58 1,3
2005 Suma 3057 100,0 4032 100,0 266 100,0 4298 100,0
2006 Dobre warunki atmosferyczne 1741 63,3 2212 62,6 151 59,0 2363 62,4
2006 Oślepiające słońce 45 1,6 61 1,7 3 1,2 64 1,7
2006 Silny wiatr 22 0,8 26 0,7 4 1,6 30 0,8
2006 Pochmurno 581 21,1 716 20,3 64 25,0 780 20,6
2006 Opady deszczu 283 10,3 406 11,5 28 10,9 434 11,5
2006 Opady śniegu, gradu 45 1,6 59 1,7 2 0,8 61 1,6
2006 Mgła, dym 33 1,2 52 1,5 4 1,6 56 1,5
2006 Suma 2750 100,0 3532 100,0 256 100,0 3788 100,0
2007 Dobre warunki atmosferyczne 1725 56,4 2241 55,9 146 54,9 2387 55,8
2007 Oślepiające słońce 45 1,5 57 1,4 7 2,6 64 1,5
2007 Silny wiatr 46 1,5 59 1,5 4 1,5 63 1,5
2007 Pochmurno 696 22,7 958 23,9 65 24,4 1023 23,9
2007 Opady deszczu 465 15,2 591 14,7 35 13,2 626 14,6
2007 Opady śniegu, gradu 60 2,0 72 1,8 4 1,5 76 1,8
2007 Mgła, dym 23 0,8 30 0,7 5 1,9 35 0,8
2007 Suma 3060 100,0 4008 100,0 266 100,0 4274 100,0
2008 Dobre warunki atmosferyczne 1797 56,2 2326 55,9 128 48,3 2454 55,5
2008 Oślepiające słońce 57 1,8 72 1,7 4 1,5 76 1,7
2008 Silny wiatr 50 1,6 67 1,6 9 3,4 76 1,7
2008 Pochmurno 815 25,5 1027 24,7 77 29,1 1104 25,0
2008 Opady deszczu 379 11,8 523 12,6 39 14,7 562 12,7
2008 Opady śniegu, gradu 65 2,0 94 2,3 3 1,1 97 2,2
2008 Mgła, dym 36 1,1 50 1,2 5 1,9 55 1,2
2008 Suma 3199 100,0 4159 100,0 265 100,0 4424 100,0
2009 Dobre warunki atmosferyczne 1728 60,7 2208 60,6 159 61,9 2367 60,7
2009 Oślepiające słońce 54 1,9 73 2,0 4 1,6 77 2,0
2009 Silny wiatr 28 1,0 24 0,7 8 3,1 32 0,8
2009 Pochmurno 674 23,7 850 23,3 57 22,2 907 23,3
2009 Opady deszczu 258 9,1 336 9,2 23 8,9 359 9,2
2009 Opady śniegu, gradu 88 3,1 126 3,5 5 1,9 131 3,4
2009 Mgła, dym 18 0,6 24 0,7 1 0,4 25 0,6
2009 Suma 2848 100,0 3641 100,0 257 100,0 3898 100,0
2010 Dobre warunki atmosferyczne 1550 58,6 1941 57,5 121 62,1 2062 57,7
2010 Oślepiające słońce 54 2,0 70 2,1 4 2,1 74 2,1
2010 Silny wiatr 25 0,9 32 0,9 5 2,6 37 1,0
2010 Pochmurno 503 19,0 651 19,3 23 11,8 674 18,9
2010 Opady deszczu 320 12,1 422 12,5 26 13,3 448 12,5
2010 Opady śniegu, gradu 168 6,4 234 6,9 11 5,6 245 6,9
2010 Mgła, dym 23 0,9 28 0,8 5 2,6 33 0,9
2010 Suma 2643 100,0 3378 100,0 195 100,0 3573 100,0
2011 Dobre warunki atmosferyczne 1862 64,0 2321 62,5 142 64,0 2463 62,6
2011 Oślepiające słońce 71 2,4 109 2,9 3 1,4 112 2,8
2011 Silny wiatr 36 1,2 38 1,0 10 4,5 48 1,2
2011 Pochmurno 634 21,8 814 21,9 47 21,2 861 21,9
2011 Opady deszczu 242 8,3 341 9,2 15 6,8 356 9,1
2011 Opady śniegu, gradu 31 1,1 45 1,2 2 0,9 47 1,2
2011 Mgła, dym 34 1,2 43 1,2 3 1,4 46 1,2
2011 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2012 Dobre warunki atmosferyczne 1862 64,0 2321 62,5 142 64,0 2463 62,6
2012 Oślepiające słońce 71 2,4 109 2,9 3 1,4 112 2,8
2012 Silny wiatr 36 1,2 38 1,0 10 4,5 48 1,2
2012 Pochmurno 634 21,8 814 21,9 47 21,2 861 21,9
2012 Opady deszczu 242 8,3 341 9,2 15 6,8 356 9,1
2012 Opady śniegu, gradu 31 1,1 45 1,2 2 0,9 47 1,2
2012 Mgła, dym 34 1,2 43 1,2 3 1,4 46 1,2
2012 Suma 2910 100,0 3711 100,0 222 100,0 3933 100,0
2013 Dobre warunki atmosferyczne 1728 65,4 2147 63,1 113 64,9 2260 63,1
2013 Oślepiające słońce 55 2,1 80 2,3 1 0,6 81 2,3
2013 Silny wiatr 31 1,2 35 1 5 2,9 40 1,1
2013 Pochmurno 534 20,2 719 21,1 32 18,4 751 21
2013 Opady deszczu 185 7 237 7 13 7,5 250 7
2013 Opady śniegu, gradu 92 3,5 168 4,9 9 5,2 177 4,9
2013 Mgła, dym 16 0,6 19 0,6 1 0,6 20 0,6
2013 Suma 2641 100 3405 100 174 100 3579 100
2014 Dobre warunki atmosferyczne 1826 67,0 2329 67,0 120 66,3 2449 67,0
2014 Oślepiające słońce 34 1,2 47 1,4 1 0,6 48 1,3
2014 Silny wiatr 30 1,1 36 1,0 2 1,1 38 1,0
2014 Pochmurno 550 20,2 714 20,5 37 20,4 751 20,5
2014 Opady deszczu 237 8,7 302 8,7 14 7,7 316 8,6
2014 Opady śniegu, gradu 26 1,0 28 0,8 4 2,2 32 0,9
2014 Mgła, dym 21 0,8 20 0,6 3 1,7 23 0,6
2014 Suma 2724 100,0 3476 100,0 181 100,0 3657 100,0
2015 Dobre warunki atmosferyczne 1709 63,9 2113 63,2 108 63,5 2221 63,2
2015 Oślepiające słońce 53 2,0 75 2,2 2 1,2 77 2,2
2015 Silny wiatr 42 1,6 59 1,8 1 0,6 60 1,7
2015 Pochmurno 594 22,2 721 21,5 43 25,3 764 21,7
2015 Opady deszczu 231 8,6 313 9,4 12 7,1 325 9,2
2015 Opady śniegu, gradu 25 0,9 31 0,9 1 0,6 32 0,9
2015 Mgła, dym 20 0,7 34 1,0 3 1,8 37 1,1
2015 Suma 2674 100,0 3346 100,0 170 100,0 3516 100,0
2016 Dobre warunki atmosferyczne 1704 62,5 2080 62,0 94 65,3 2174 62,1
2016 Oślepiające słońce 71 2,6 94 2,8 2 1,4 96 2,7
2016 Silny wiatr 50 1,8 64 1,9 5 3,5 69 2,0
2016 Pochmurno 576 21,1 712 21,2 32 22,2 744 21,3
2016 Opady deszczu 276 10,1 351 10,5 9 6,3 360 10,3
2016 Opady śniegu, gradu 34 1,2 41 1,2 2 1,4 43 1,2
2016 Mgła, dym 14 0,5 15 0,4 0 0,0 15 0,4
2016 Suma 2725 100,0 3357 100,0 144 100,0 3501 100,0