Tablica 2.8.1. Zestawienie zdarzeń drogowych z winy kierującego w województwie
Rok Przyczyna Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 836 33,9 1346 38,4 101 44,5 1447 38,7
2004 Nieprawidłowe manewry 369 15,0 480 13,7 42 18,5 522 14,0
2004 Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu 548 22,2 795 22,7 22 9,7 817 21,9
2004 Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 114 4,6 148 4,2 1 0,4 149 4,0
2004 Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 195 7,9 200 5,7 13 5,7 213 5,7
2004 Pozostałe 406 16,5 539 15,4 48 21,1 587 15,7
2004 Suma 2468 100,0 3508 100,0 227 100,0 3735 100,0
2005 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 781 32,5 1185 35,2 87 41,2 1272 35,5
2005 Nieprawidłowe manewry 353 14,7 517 15,3 34 16,1 551 15,4
2005 Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu 544 22,6 753 22,3 26 12,3 779 21,8
2005 Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 106 4,4 132 3,9 2 0,9 134 3,7
2005 Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 194 8,1 199 5,9 7 3,3 206 5,8
2005 Pozostałe 424 17,7 584 17,3 55 26,1 639 17,8
2005 Suma 2402 100,0 3370 100,0 211 100,0 3581 100,0
2006 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 685 32,9 1015 35,4 84 48,6 1099 36,2
2006 Nieprawidłowe manewry 434 20,8 560 19,5 34 19,7 594 19,6
2006 Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu 464 22,3 627 21,9 18 10,4 645 21,2
2006 Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 99 4,8 143 5,0 1 0,6 144 4,7
2006 Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 132 6,3 133 4,6 6 3,5 139 4,6
2006 Pozostałe 269 12,9 387 13,5 30 17,3 417 13,7
2006 Suma 2083 100,0 2865 100,0 173 100,0 3038 100,0
2007 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 797 34,4 1298 40 79 48,5 1377 40,4
2007 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 523 22,6 695 21,4 19 11,7 714 20,9
2007 Nieprawidłowe: wyprzedzanie 143 6,2 192 5,9 19 11,7 211 6,2
2007 Nieprawidłowe: omijanie 33 1,4 47 1,4 4 2,5 51 1,5
2007 Nieprawidłowe: wymijanie 33 1,4 59 1,8 4 2,5 63 1,8
2007 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 46 2 45 1,4 5 3,1 50 1,5
2007 Nieprawidłowe: skręcanie 56 2,4 67 2,1 1 0,6 68 2
2007 Nieprawidłowe: zatrzymanie, postój 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Nieprawidłowe: cofanie 46 2 46 1,4 0 0 46 1,3
2007 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 61 2,6 91 2,8 5 3,1 96 2,8
2007 Wjazd przy czerwonym świetle 39 1,7 56 1,7 2 1,2 58 1,7
2007 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 6 0,3 5 0,2 1 0,6 6 0,2
2007 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 143 6,2 192 5,9 1 0,6 193 5,7
2007 Gwałtowne hamowanie 24 1 32 1 0 0 32 0,9
2007 Jazda bez wymaganego oświetlenia 6 0,3 10 0,3 1 0,6 11 0,3
2007 Zmęczenie, zaśnięcie 50 2,2 97 2,4 9 5,5 88 2,6
2007 Nieudzelenie pierszeństwa pieszemu 263 11,4 275 8,5 12 7,4 287 8,4
2007 Nagłe zasłabnięcie kierującego 7 0,3 7 0,2 0 0 7 0,2
2007 Nieprawidłowe: zamienianie pasa ruchu 33 1,4 41 1,3 1 0,6 42 1,2
2007 Nieprawidłowe: zawracanie 8 0,3 10 0,3 0 0 10 0,3
2007 Suma 2317 100 3247 100 163 100 3410 100
2008 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 833 34,8 1299 39,5 77 47,8 1376 39,9
2008 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 558 23,3 762 23,2 13 8,1 775 22,5
2008 Nieprawidłowe manewry 349 14,6 469 14,3 33 20,5 502 14,5
2008 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 32 1,3 31 0,9 2 1,2 33 1,0
2008 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 43 1,8 71 2,2 7 4,3 78 2,3
2008 Wjazd przy czerwonym świetle 37 1,5 41 1,2 0 0,0 41 1,2
2008 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 47 2,0 51 1,5 0 0,0 51 1,5
2008 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 141 5,9 188 5,7 4 2,5 192 5,6
2008 Gwałtowne hamowanie 15 0,6 21 0,6 0 0,0 21 0,6
2008 Jazda bez wymaganego oświetlenia 6 0,3 6 0,2 2 1,2 8 0,2
2008 Zmęczenie, zaśnięcie 57 2,4 78 2,4 6 3,7 84 2,4
2008 Nagłe zasłabnięcie kierującego 12 0,5 16 0,5 2 1,2 18 0,5
2008 Inne przyczyny 261 10,9 258 7,8 15 9,3 273 7,9
2008 Suma 2391 100,0 3291 100,0 161 100,0 3452 100,0
2009 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 707 32,5 1037 35,4 93 59,6 1130 36,6
2009 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 545 25,1 727 24,8 11 7,1 738 23,9
2009 Nieprawidłowe manewry 321 14,8 430 14,7 22 14,1 452 14,7
2009 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 26 1,2 26 0,9 1 0,6 27 0,9
2009 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 44 2,0 80 2,7 7 4,5 87 2,8
2009 Wjazd przy czerwonym świetle 41 1,9 54 1,8 2 1,3 56 1,8
2009 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 6 0,3 8 0,3 1 0,6 9 0,3
2009 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 151 6,9 209 7,1 3 1,9 212 6,9
2009 Gwałtowne hamowanie 21 1,0 26 0,9 0 0,0 26 0,8
2009 Jazda bez wymaganego oświetlenia 2 0,1 4 0,1 0 0,0 4 0,1
2009 Zmęczenie, zaśnięcie 39 1,8 52 1,8 7 4,5 59 1,9
2009 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 266 12,2 271 9,3 9 5,8 280 9,1
2009 Inne przyczyny 5 0,2 5 0,2 0 0,0 5 0,2
2009 Suma 2174 100,0 2929 100,0 156 100,0 3085 100,0
2010 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 620 31,5 893 33,8 66 50,8 959 34,6
2010 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 508 25,8 661 25,0 22 16,9 683 24,6
2010 Nieprawidłowe manewry 259 13,2 336 12,7 16 12,3 352 12,7
2010 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 29 1,5 30 1,1 0 0,0 30 1,1
2010 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 40 2,0 84 3,2 8 6,2 92 3,3
2010 Wjazd przy czerwonym świetle 49 2,5 65 2,5 1 0,8 66 2,4
2010 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 8 0,4 9 0,3 0 0,0 9 0,3
2010 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 141 7,2 200 7,6 3 2,3 203 7,3
2010 Gwałtowne hamowanie 16 0,8 20 0,8 1 0,8 21 0,8
2010 Jazda bez wymaganego oświetlenia 3 0,2 7 0,3 0 0,0 7 0,3
2010 Zmęczenie, zaśnięcie 48 2,4 76 2,9 6 4,6 82 3,0
2010 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 210 10,7 219 8,3 3 2,3 222 8,0
2010 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 35 1,8 41 1,6 3 2,3 44 1,6
2010 Inne przyczyny 3 0,2 2 0,1 1 0,8 3 0,1
2010 Suma 1969 100,0 2643 100,0 130 100,0 2773 100,0
2011 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 704 31,4 1018 33,7 67 47,2 1085 34,3
2011 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 577 25,8 759 25,1 14 9,9 773 24,5
2011 Nieprawidłowe manewry 278 12,4 398 13,2 24 16,9 422 13,4
2011 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów 27 1,2 27 0,9 1 0,7 28 0,9
2011 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 54 2,4 82 2,7 6 4,2 88 2,8
2011 Wjazd przy czerwonym świetle 36 1,6 67 2,2 2 1,4 69 2,2
2011 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 11 0,5 14 0,5 1 0,7 15 0,5
2011 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 164 7,3 210 7,0 2 1,4 212 6,7
2011 Gwałtowne hamowanie 15 0,7 19 0,6 0 0,0 19 0,6
2011 Jazda bez wymaganego oświetlenia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2011 Zmęczenie, zaśnięcie 48 2,1 71 2,4 11 7,7 82 2,6
2011 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 271 12,1 276 9,1 13 9,2 289 9,1
2011 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 55 2,5 77 2,6 1 0,7 78 2,5
2011 Inne przyczyny 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2011 Suma 2240 100,0 3018 100,0 142 100,0 3160 100,0
2012 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 704 31,4 1018 33,7 67 47,2 1085 34,3
2012 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 577 25,8 759 25,1 14 9,9 773 24,5
2012 Nieprawidłowe manewry 278 12,4 398 13,2 24 16,9 422 13,4
2012 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów 27 1,2 27 0,9 1 0,7 28 0,9
2012 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 54 2,4 82 2,7 6 4,2 88 2,8
2012 Wjazd przy czerwonym świetle 36 1,6 67 2,2 2 1,4 69 2,2
2012 Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 11 0,5 14 0,5 1 0,7 15 0,5
2012 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 164 7,3 210 7,0 2 1,4 212 6,7
2012 Gwałtowne hamowanie 15 0,7 19 0,6 0 0,0 19 0,6
2012 Jazda bez wymaganego oświetlenia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2012 Zmęczenie, zaśnięcie 48 2,1 71 2,4 11 7,7 82 2,6
2012 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 271 12,1 276 9,1 13 9,2 289 9,1
2012 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 55 2,5 77 2,6 1 0,7 78 2,5
2012 Inne przyczyny 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2012 Suma 2240 100,0 3018 100,0 142 100,0 3160 100,0
2013 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 671 31,7 976 34,2 49 43,8 1025 34,6
2013 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 568 26,9 791 27,7 24 21,4 815 27,5
2013 Nieprawidłowe manewry 284 13,4 360 12,6 17 15,2 377 12,7
2013 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów 31 1,5 31 1,1 0 0,0 31 1,0
2013 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 32 1,5 50 1,8 1 0,9 51 1,7
2013 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 153 7,2 206 7,2 3 2,7 209 7,1
2013 Zmęczenie, zaśnięcie 36 1,7 55 1,9 2 1,8 57 1,9
2013 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 239 11,3 245 8,6 12 10,7 257 8,7
2013 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 41 1,9 47 1,6 1 0,9 48 1,6
2013 Inne przyczyny 60 2,8 91 3,2 3 2,7 94 3,2
2013 Suma 2115 100,0 2852 100,0 112 100,0 2964 100,0
2014 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 624 28,4 854 29,8 49 42,2 910 30,5
2014 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 569 25,9 738 25,8 13 11,2 751 25,2
2014 Nieprawidłowe manewry 254 11,6 346 12,1 22 19,0 368 12,3
2014 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów 68 3,1 54 1,9 6 5,2 60 2,0
2014 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 43 2,0 69 2,4 5 4,3 74 2,5
2014 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 189 8,6 269 9,4 0 0,0 269 9,0
2014 Zmęczenie, zaśnięcie 51 2,3 72 2,5 6 5,2 78 2,6
2014 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 290 13,2 298 10,4 9 7,8 307 10,3
2014 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 45 2,1 56 2,0 4 3,4 60 2,0
2014 Inne przyczyny 61 2,8 105 3,7 2 1,7 107 3,6
2014 Suma 2194 100,0 2861 100,0 116 100,0 2984 100,0
2015 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 610 30,3 883 33,5 44 44,0 654 31,0
2015 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 530 26,4 673 25,5 6 6,0 536 25,4
2015 Nieprawidłowe manewry 243 12,1 316 12,0 23 23,0 266 12,6
2015 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów 31 1,5 31 1,2 0 0,0 31 1,5
2015 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 42 2,1 68 2,6 8 8,0 50 2,4
2015 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 192 9,6 253 9,6 1 1,0 193 9,1
2015 Zmęczenie, zaśnięcie 58 2,9 84 3,2 6 6,0 64 3,0
2015 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 213 10,6 211 8,0 8 8,0 221 10,5
2015 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 52 2,6 72 2,7 1 1,0 53 2,5
2015 Inne przyczyny 39 1,9 45 1,7 3 3,0 42 2,0
2015 Suma 2010 100,0 2636 100,0 100 100,0 2110 100,0
2016 Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 238 30,9 326 33,0 19 52,8 345 33,7
2016 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 216 28,0 282 28,6 11 30,6 293 28,6
2016 Nieprawidłowe manewry 102 13,2 130 13,2 4 11,1 134 13,1
2016 Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych i rowerów 7 0,9 7 0,7 0 0,0 7 0,7
2016 Jazda po niewłaściwej stronie drogi 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 86 11,2 107 10,8 0 0,0 107 10,5
2016 Zmęczenie, zaśnięcie 13 1,7 22 2,2 0 0,0 22 2,2
2016 Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 86 11,2 86 8,7 2 5,6 88 8,6
2016 Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 15 1,9 17 1,7 0 0,0 17 1,7
2016 Inne przyczyny 8 1,0 10 1,0 0 0,0 10 1,0
2016 Suma 771 100,0 987 100,0 36 100,0 1023 100,0