Tablica 2.8.2. Zestawienie zdarzeń drogowych z winy pieszego w województwie
Rok Przyczyna Wypadki Ofiary ranne Ofiary śmiertelne Ofiary
liczba [%] liczba [%] liczba [%] liczba [%]
2004 Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 246 38,6 238 39,1 23 39,0 261 39,1
2004 Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 70 11,0 68 11,2 4 6,8 72 10,8
2004 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 42 6,6 39 6,4 6 10,2 45 6,7
2004 Nieprawid. przekraczanie jezdni przebieganie 85 13,3 82 13,5 8 13,6 90 13,5
2004 Dzieci do lat 7, wtargnięcie na jezdnię 16 2,5 15 2,5 3 5,1 18 2,7
2004 Pozostałe 178 27,9 166 27,3 15 25,4 181 27,1
2004 Suma 637 100,0 608 100,0 59 100,0 667 100,0
2005 Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 781 32,5 1185 35,2 87 41,2 1272 35,5
2005 Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 353 14,7 517 15,3 34 16,1 551 15,4
2005 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 544 22,6 753 22,3 26 12,3 779 21,8
2005 Nieprawid. przekraczanie jezdni przebieganie 106 4,4 132 3,9 2 0,9 134 3,7
2005 dzieci do lat 7, wtargnięcie na jezdnię 194 8,1 199 5,9 7 3,3 206 5,8
2005 Pozostałe 424 17,7 584 17,3 55 26,1 639 17,8
2005 Suma 2402 100,0 3370 100,0 211 100,0 3581 100,0
2006 Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 246 38,6 238 39,1 23 39,0 261 39,1
2006 Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 70 11,0 68 11,2 4 6,8 72 10,8
2006 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 42 6,6 39 6,4 6 10,2 45 6,7
2006 Nieprawid. przekraczanie jezdni przebieganie 85 13,3 82 13,5 8 13,6 90 13,5
2006 dzieci do lat 7, wtargnięcie na jezdnię 16 2,5 15 2,5 3 5,1 18 2,7
2006 Pozostałe 178 27,9 166 27,3 15 25,4 181 27,1
2006 Suma 637 100,0 608 100,0 59 100,0 667 100,0
2007 Stanie na jezdni, leżenie 14 3,1 11 2,7 4 7,8 15 3,3
2007 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 17 3,8 14 3,4 3 5,9 17 3,7
2007 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 53 11,8 48 11,7 5 9,8 53 11,5
2007 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 244 54,5 224 54,8 29 56,9 253 55,0
2007 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 51 11,4 52 12,7 1 2,0 53 11,5
2007 Zatrzymanie, cofnięcie się 2 0,4 2 0,5 0 0,0 2 0,4
2007 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 67 15,0 58 14,2 9 17,6 67 14,6
2007 Suma 448 100,0 409 100,0 51 100,0 460 100,0
2008 Stanie na jezdni, leżenie 13 3,0 11 2,8 3 6,4 14 3,1
2008 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 10 2,3 5 1,3 5 10,6 10 2,2
2008 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 59 13,5 53 13,3 7 14,9 60 13,4
2008 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 248 56,9 232 58,0 25 53,2 257 57,5
2008 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 50 11,5 48 12,0 2 4,3 50 11,2
2008 Zatrzymanie, cofnięcie się 4 0,9 4 1,0 0 0,0 4 0,9
2008 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 52 11,9 47 11,8 5 10,6 52 11,6
2008 Suma 436 100,0 400 100,0 47 100,0 447 100,0
2009 Stanie na jezdni, leżenie 7 2,1 4 1,4 3 7,9 7 2,1
2009 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 12 3,7 10 3,4 4 10,5 14 4,2
2009 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 55 16,8 48 16,3 7 18,4 55 16,5
2009 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 190 58,1 177 60,0 16 42,1 193 58,0
2009 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 31 9,5 31 10,5 0 0,0 31 9,3
2009 Zatrzymanie, cofnięcie się 1 0,3 1 0,3 0 0,0 1 0,3
2009 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 31 9,5 24 8,1 8 21,1 32 9,6
2009 Suma 327 100,0 295 100,0 38 100,0 333 100,0
2010 Stanie na jezdni, leżenie 5 1,5 5 1,6 0 0,0 5 1,5
2010 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 18 5,5 17 5,3 1 4,8 18 5,3
2010 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 37 11,3 35 10,9 3 14,3 38 11,1
2010 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 176 53,7 175 54,7 9 42,9 184 54,0
2010 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 53 16,2 53 16,6 2 9,5 55 16,1
2010 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 39 11,9 35 10,9 6 28,6 41 12,0
2010 Suma 328 100,0 320 100,0 21 100,0 341 100,0
2011 Stanie na jezdni, leżenie 10 3,0 7 2,3 3 7,5 10 2,9
2011 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 17 5,0 10 3,3 7 17,5 17 4,9
2011 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 44 13,1 40 13,0 5 12,5 45 13,0
2011 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 184 54,6 173 56,4 19 47,5 192 55,3
2011 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 52 15,4 51 16,6 2 5,0 53 15,3
2011 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 30 8,9 26 8,5 4 10,0 30 8,6
2011 Suma 337 100,0 307 100,0 40 100,0 347 100,0
2012 Stanie na jezdni, leżenie 10 3,0 7 2,3 3 7,5 10 2,9
2012 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 17 5,0 10 3,3 7 17,5 17 4,9
2012 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 44 13,1 40 13,0 5 12,5 45 13,0
2012 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 184 54,6 173 56,4 19 47,5 192 55,3
2012 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 52 15,4 51 16,6 2 5,0 53 15,3
2012 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 30 8,9 26 8,5 4 10,0 30 8,6
2012 Suma 337 100,0 307 100,0 40 100,0 347 100,0
2013 Stanie na jezdni, leżenie 8 3,0 6 2,4 2 7,4 8 2,9
2013 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 7 2,6 6 2,4 1 3,7 7 2,5
2013 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 31 11,4 29 11,6 4 14,8 33 12,0
2013 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 125 46,1 116 46,6 12 44,4 128 46,4
2013 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 25 9,2 25 10,0 0 0,0 25 9,1
2013 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 36 13,3 32 12,9 4 14,8 36 13,0
2013 Zatrzymanie, cofniecie się 39 14,4 35 14,1 4 14,8 39 14,1
2013 Suma 271 100,0 249 100,0 27 100,0 276 100,0
2014 Stanie na jezdni, leżenie 4 1,9 2 1,1 2 7,7 4 1,9
2014 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 11 5,3 9 4,8 2 7,7 11 5,1
2014 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 24 11,5 25 13,3 2 7,7 27 12,6
2014 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 119 56,9 104 55,3 17 65,4 121 56,5
2014 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 30 14,4 29 15,4 1 3,8 30 14,0
2014 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 1 0,5 1 0,5 0 0,0 1 0,5
2014 Zatrzymanie, cofniecie się 20 9,6 18 9,6 2 7,7 20 9,3
2014 Suma 209 100,0 188 100,0 26 100,0 214 100,0
2015 Stanie na jezdni, leżenie 6 2,9 6 3,2 0 0,0 6 2,9
2015 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 9 4,3 6 3,2 3 15,0 9 4,3
2015 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 25 12,0 24 12,8 1 5,0 25 12,0
2015 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 118 56,7 107 56,9 11 55,0 118 56,7
2015 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 32 15,4 30 16,0 2 10,0 32 15,4
2015 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 16 7,7 13 6,9 3 15,0 16 7,7
2015 Zatrzymanie, cofniecie się 2 1,0 2 1,1 0 0,0 2 1,0
2015 Suma 208 100,0 188 100,0 20 100,0 208 100,0
2016 Stanie na jezdni, leżenie 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 1 2,3 1 2,6 0 0,0 1 2,3
2016 Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 4 9,1 2 5,1 2 40,0 4 9,1
2016 Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 28 63,6 26 66,7 2 40,0 28 63,6
2016 Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 8 18,2 7 17,9 1 20,0 8 18,2
2016 Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 3 6,8 3 7,7 0 0,0 3 6,8
2016 Zatrzymanie, cofniecie się 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2016 Suma 44 100,0 39 100,0 5 100,0 44 100,0