Tablica 3.2.1. Zestawienie wskaźników zdarzeń drogowych z podziałem na powiaty w województwie
Rok Powiat Wskaźniki demograficzne
l. wypadków/100 tys.mk l. ofiar/100 tys. mk l. of. rannych/100 tys. mk l. of. śmiertelnych/100 tys. mk
2004 Bytowski 250,8 237,8 13,0
2004 Chojnicki 206,8 193,7 13,1
2004 Człuchowski 130,9 117,3 13,6
2004 M. Gdańsk 172,6 165,4 7,2
2004 Gdański 523,0 504,9 18,0
2004 M. Gdynia 111,6 102,6 9,0
2004 Kartuski 356,5 330,9 25,6
2004 Kościerski 297,8 279,7 18,1
2004 Kwidzyński 188,0 173,7 14,4
2004 Lęborski 174,2 157,5 16,7
2004 Malborski 196,0 180,7 15,3
2004 Nowodworski 256,0 215,5 40,4
2004 Pucki 256,4 230,8 25,6
2004 M. Słupsk 184,9 179,0 5,9
2004 Słupski 246,5 216,9 29,6
2004 M. Spopot 179,4 169,8 9,6
2004 Starogardzki 207,2 187,6 19,6
2004 Sztumski 208,7 197,2 11,5
2004 Tczewski 275,3 260,4 14,9
2004 Wejherowski 142,3 131,9 10,4
2004 Średnia 228,2 211,7 16,6
2005 Bytowski 203,0 184,4 18,6
2005 Chojnicki 162,7 150,6 12,1
2005 Człuchowski 133,7 114,4 19,4
2005 M. Gdańsk 171,0 166,0 5,0
2005 Gdański 460,3 443,5 16,8
2005 M. Gdynia 101,5 93,2 8,3
2005 Kartuski 365,2 347,5 17,7
2005 Kościerski 337,4 308,8 28,6
2005 Kwidzyński 157,5 143,8 13,6
2005 Lęborski 160,4 149,4 11,0
2005 Malborski 205,9 186,9 19,0
2005 Nowodworski 213,5 188,2 25,3
2005 Pucki 199,5 188,6 10,9
2005 M. Słupsk 148,9 146,8 2,0
2005 Słupski 240,8 225,7 15,2
2005 M. Spopot 148,0 138,1 9,9
2005 Starogardzki 192,7 174,6 18,1
2005 Sztumski 288,3 266,8 21,4
2005 Tczewski 281,1 262,4 18,7
2005 Wejherowski 112,1 103,7 8,4
2005 Średnia 214,2 199,2 15,0
2006 Bytowski 135,5 181,9 203,2 21,2
2006 Chojnicki 145,4 170,7 186,1 15,4
2006 Człuchowski 68,4 78,9 93,0 14,0
2006 M. Gdańsk 127,9 150,9 156,4 5,4
2006 Gdański 201,2 301,8 320,0 18,2
2006 M. Gdynia 72,2 87,5 92,3 4,7
2006 Kartuski 226,0 318,3 344,6 26,4
2006 Kościerski 178,2 264,4 274,9 10,6
2006 Kwidzyński 67,2 94,5 104,5 10,0
2006 Lęborski 94,3 99,1 110,1 11,0
2006 Malborski 116,1 152,4 154,2 12,7
2006 Nowodworski 114,8 156,9 170,9 19,6
2006 Pucki 120,9 151,1 153,8 2,7
2006 M. Słupsk 141,3 152,4 161,5 9,1
2006 Słupski 97,7 137,9 161,8 23,9
2006 M. Spopot 144,6 156,9 161,8 4,6
2006 Starogardzki 125,4 160,9 174,1 13,2
2006 Sztumski 142,9 207,1 226,2 19,0
2006 Tczewski 184,2 255,3 173,1 17,8
2006 Wejherowski 88,6 120,2 132,6 12,4
2006 Średnia 129,6 169,1 182,7 13,6
2007 Bytowski 172,6 247,0 10,6 257,6
2007 Chojnicki 189,5 254,9 15,3 270,2
2007 Człuchowski 100,2 130,1 7,0 137,1
2007 M. Gdańsk 128,1 154,4 6,6 160,9
2007 Gdański 197,7 280,9 17,3 298,3
2007 M. Gdynia 85,0 98,9 7,9 160,9
2007 Kartuski 244,3 352,4 20,9 373,3
2007 Kościerski 237,3 341,8 34,3 376,1
2007 Kwidzyński 117,4 145,9 9,9 155,7
2007 Lęborski 111,5 139,7 14,1 153,8
2007 Malborski 93,8 114,5 4,8 119,2
2007 Nowodworski 135,2 157,7 25,4 183,1
2007 Pucki 136,5 175,4 14,7 190,1
2007 M. Słupsk 140,7 156,0 3,1 159,0
2007 Słupski 12,8 197,0 16,2 213,2
2007 M. Spopot 138,9 151,5 10,1 161,6
2007 Starogardzki 136,8 179,4 11,5 190,8
2007 Sztumski 148,3 198,6 21,5 220,1
2007 Tczewski 170,4 244,0 19,5 263,5
2007 Wejherowski 105,4 143,1 12,0 155,1
2007 Średnia 145,9 193,1 14,1 207,3
2008 Bytowski 160,0 240,6 251,2 10,6
2008 Chojnicki 143,8 194,6 202,2 7,6
2008 Człuchowski 95,0 126,7 137,3 10,6
2008 M. Gdańsk 140,0 168,1 172,9 4,8
2008 Gdański 213,2 297,6 318,7 21,1
2008 M. Gdynia 110,9 121,3 127,7 6,4
2008 Kartuski 235,4 339,8 363,7 23,9
2008 Kościerski 258,5 407,6 429,8 22,2
2008 Kwidzyński 116,9 162,4 169,8 7,4
2008 Lęborski 92,5 103,5 130,2 26,7
2008 Malborski 129,3 201,1 220,2 19,2
2008 Nowodworski 140,6 188,4 219,3 30,9
2008 Pucki 140,7 169,6 184,1 14,5
2008 M. Słupsk 150,1 167,6 173,7 6,2
2008 Słupski 157,1 208,8 226,0 17,2
2008 M. Spopot 138,7 151,5 154,1 2,6
2008 Starogardzki 146,3 186,1 201,5 15,4
2008 Sztumski 117,3 138,8 150,8 12,0
2008 Tczewski 177,5 226,9 249,0 22,1
2008 Wejherowski 93,4 132,4 140,9 8,5
2008 Średnia 147,9 196,7 211,2 14,5
2009 Bytowski 145,1 212,4 233,5 21,1
2009 Chojnicki 123,7 158,2 166,8 8,6
2009 Człuchowski 88,1 135,6 153,2 17,6
2009 M. Gdańsk 128,8 150,6 157,8 7,2
2009 Gdański 122,1 147,4 161,7 14,3
2009 M. Gdynia 109,9 122,4 128,0 5,6
2009 Kartuski 224,4 322,6 336,6 14,0
2009 Kościerski 197,7 308,4 323,1 14,8
2009 Kwidzyński 94,6 140,0 151,0 11,1
2009 Lęborski 73,7 98,8 109,8 11,0
2009 Malborski 103,7 151,6 167,5 16,0
2009 Nowodworski 151,7 241,5 266,8 25,3
2009 Pucki 129,7 161,2 171,7 10,5
2009 M. Słupsk 127,4 141,8 143,8 2,1
2009 Słupski 143,1 161,3 192,5 31,2
2009 M. Spopot 123,6 139,1 141,7 2,6
2009 Starogardzki 152,9 199,9 211,2 11,3
2009 Sztumski 136,7 201,4 225,4 24,0
2009 Tczewski 133,4 169,6 180,2 10,6
2009 Wejherowski 88,4 110,1 123,8 13,8
2009 Średnia 129,9 173,7 187,3 13,6
2010 Bytowski 141,1 195,2 188,6 6,6
2010 Chojnicki 108,7 137,7 132,4 5,4
2010 Człuchowski 93,3 155,0 132,1 22,9
2010 Gdański 160,6 216,7 205,7 11,0
2010 Kartuski 218,3 331,3 315,6 15,8
2010 Kościerski 193,3 326,1 312,8 13,3
2010 Kwidzyński 78,6 103,2 93,3 9,8
2010 Lęborski 73,7 100,4 81,5 18,8
2010 M. Gdańsk 113,7 144,9 141,8 3,1
2010 M. Gdynia 83,0 99,5 93,1 6,4
2010 M. Słupsk 114,0 128,4 123,3 5,1
2010 M. Sopot 128,8 149,4 146,8 2,6
2010 Malborski 111,7 145,2 138,8 6,4
2010 Nowodworski 118,0 157,3 148,8 8,4
2010 Pucki 159,9 211,0 199,2 11,8
2010 Słupski 115,1 147,4 137,7 9,7
2010 Starogardzki 134,3 178,8 169,1 9,7
2010 Sztumski 110,3 177,4 163,0 14,4
2010 Tczewski 135,2 203,2 191,7 11,5
2010 Wejherowski 81,0 108,0 95,8 12,2
2010 Średnia 123,6 170,8 160,6 10,2
2011 Bytowski 145,1 193,9 175,4 18,5
2011 Chojnicki 106,5 147,4 139,9 7,5
2011 Człuchowski 89,8 139,1 132,1 7,0
2011 Gdański 251,9 333,3 312,4 20,9
2011 Kartuski 213,0 330,5 315,6 14,9
2011 Kościerski 212,5 329,0 308,4 20,7
2011 Kwidzyński 76,1 97,0 87,2 9,8
2011 Lęborski 92,5 150,5 142,7 7,8
2011 M. Gdańsk 136,3 173,4 167,9 5,5
2011 M. Gdynia 88,7 107,5 102,3 5,2
2011 M. Słupsk 114,0 127,4 123,3 4,1
2011 M. Sopot 136,5 149,4 146,8 2,6
2011 Malborski 124,4 186,7 161,1 25,5
2011 Nowodworski 109,5 160,1 132,0 28,1
2011 Pucki 133,7 171,7 162,5 9,2
2011 Słupski 109,7 166,7 153,8 12,9
2011 Starogardzki 155,4 203,9 192,6 11,3
2011 Sztumski 88,7 143,9 136,7 7,2
2011 Tczewski 140,5 194,4 184,6 9,7
2011 Wejherowski 104,8 137,6 128,1 9,5
2011 Średnia 131,5 182,2 170,3 11,9
2012 Bytowski 137,2 182,0 175,4 6,6
2012 Chojnicki 110,8 168,9 163,6 5,4
2012 Człuchowski 81,0 156,7 130,3 26,4
2012 Gdański 187,0 271,7 258,5 13,2
2012 Kartuski 185,8 256,8 245,4 11,4
2012 Kościerski 185,9 262,6 247,9 14,8
2012 Kwidzyński 95,8 126,5 120,3 6,1
2012 Lęborski 58,0 64,3 54,9 9,4
2012 M. Gdańsk 146,0 189,9 185,5 4,4
2012 M. Gdynia 93,9 107,9 102,7 5,2
2012 M. Słupsk 105,8 119,2 118,2 1,0
2012 M. Sopot 105,6 126,2 118,5 7,7
2012 Malborski 129,2 175,5 164,3 11,2
2012 Nowodworski 120,8 179,7 151,7 28,1
2012 Pucki 161,2 214,9 203,1 11,8
2012 Słupski 105,4 171,0 165,7 5,4
2012 Starogardzki 152,1 205,5 195,0 10,5
2012 Sztumski 74,3 112,7 100,7 12,0
2012 Tczewski 137,8 189,1 184,6 4,4
2012 Wejherowski 65,6 100,5 91,5 9,0
2012 Średnia 122,0 169,1 158,9 10,2
2013 Bytowski 125,3 186,0 175,4 10,6
2013 Chojnicki 90,4 131,3 124,8 6,5
2013 Człuchowski 82,8 167,3 147,9 19,4
2013 Gdański 201,3 265,1 255,2 9,9
2013 Kartuski 194,6 290,1 282,3 7,9
2013 Kościerski 177,1 253,8 240,5 13,3
2013 Kwidzyński 97,0 130,2 117,9 12,3
2013 Lęborski 53,3 58,0 51,8 6,3
2013 M. Gdańsk 127,3 161,3 157,4 4,0
2013 M. Gdynia 63,8 76,2 73,0 3,2
2013 M. Słupsk 123,3 149,0 143,8 5,1
2013 M. Sopot 67,0 85,0 77,3 7,7
2013 Malborski 143,6 218,6 207,4 11,2
2013 Nowodworski 137,6 219,1 202,2 16,9
2013 Pucki 148,1 187,4 166,4 21,0
2013 Słupski 125,9 173,2 159,2 14,0
2013 Starogardzki 144,8 183,7 177,2 6,5
2013 Sztumski 79,1 112,7 105,5 7,2
2013 Tczewski 114,0 164,3 159,9 4,4
2013 Wejherowski 96,3 133,4 124,9 8,5
2013 Średnia 119,6 167,3 157,5 9,8
2014 Bytowski 153,2 240,1 229,9 10,2
2014 Chojnicki 109,1 174,6 162,1 12,5
2014 Człuchowski 106,7 152,1 145,1 7,0
2014 Gdański 190,0 265,1 254,6 10,5
2014 Kartuski 169,5 231,1 223,1 8,0
2014 Kościerski 196,5 301,8 292,0 9,8
2014 Kwidzyński 104,1 150,7 141,1 9,6
2014 Lęborski 54,4 62,0 51,4 10,6
2014 M. Gdańsk 115,3 140,6 137,6 3,0
2014 M. Gdynia 66,9 79,8 76,6 3,2
2014 M. Słupsk 130,9 150,1 149,0 1,1
2014 M. Sopot 108,2 187,3 182,0 5,3
2014 Malborski 161,6 208,2 188,0 20,2
2014 Nowodworski 93,6 132,1 123,9 8,3
2014 Pucki 114,0 152,0 142,2 9,8
2014 Słupski 128,3 178,6 158,1 20,5
2014 Starogardzki 152,4 197,2 192,5 4,7
2014 Sztumski 51,8 63,5 51,8 11,8
2014 Tczewski 139,7 191,4 184,5 6,9
2014 Wejherowski 81,1 109,3 96,7 12,6
2014 Średnia 118,7 159,3 151,4 7,9
2015 Bytowski 120,6 176,4 165,0 11,4
2015 Chojnicki 90,0 121,1 116,9 4,1
2015 Człuchowski 135,4 189,9 165,2 24,6
2015 Gdański 160,0 213,9 205,7 8,2
2015 Kartuski 205,5 281,6 265,3 16,3
2015 Kościerski 185,7 269,5 256,9 12,6
2015 Kwidzyński 123,4 168,9 159,4 9,6
2015 Lęborski 54,4 74,0 61,9 12,1
2015 M. Gdańsk 109,2 133,3 130,4 2,8
2015 M. Gdynia 55,8 67,5 66,3 1,2
2015 M. Słupsk 134,1 157,8 154,6 3,2
2015 M. Sopot 77,9 96,7 96,7 0,0
2015 Malborski 127,5 153,9 139,9 14,0
2015 Nowodworski 157,7 224,0 218,5 5,5
2015 Pucki 130,0 176,9 162,5 14,4
2015 Słupski 96,8 137,6 129,4 8,2
2015 Starogardzki 143,0 189,3 178,3 11,0
2015 Sztumski 85,0 127,4 113,3 14,2
2015 Tczewski 141,9 176,5 169,5 6,9
2015 Wejherowski 87,9 118,0 113,2 4,8
2015 Średnia 121,1 162,7 153,5 9,3
2016 Bytowski 116,8 175,2 166,3 8,9
2016 Chojnicki 109,7 143,9 137,6 6,2
2016 Człuchowski 147,7 182,8 168,8 14,1
2016 Gdański 191,1 250,5 245,0 5,5
2016 Kartuski 185,4 273,0 267,6 5,4
2016 Kościerski 244,3 351,8 339,3 12,6
2016 Kwidzyński 109,0 154,6 149,8 4,8
2016 Lęborski 37,8 45,3 40,8 4,5
2016 M. Gdańsk 108,8 127,0 124,4 2,6
2016 M. Gdynia 59,8 65,5 59,8 5,7
2016 M. Słupsk 123,2 142,7 137,3 5,4
2016 M. Sopot 110,1 128,9 120,9 8,1
2016 Malborski 147,7 192,8 180,4 12,4
2016 Nowodworski 135,5 177,0 163,2 13,8
2016 Pucki 144,4 189,0 181,8 7,2
2016 Słupski 106,0 139,6 130,4 9,2
2016 Starogardzki 132,0 155,6 146,9 8,6
2016 Sztumski 27,7 34,6 32,0 2,6
2016 Tczewski 79,3 104,6 102,7 1,9
2016 Wejherowski 387,0 507,4 474,3 33,0
2016 Średnia 135,2 177,1 168,5 8,6